14:05 29/03/2022

Xây dựng, vận hành hệ thống giám sát online toàn diện của ngành Thông tin và Truyền thông

Đỗ Phong -

Xây dựng hệ thống giám sát online toàn diện là đổi mới căn bản trong công tác quản lý nhà nước. Tháng 6/2022 là thời hạn vận hành toàn bộ hệ thống giám sát online của ngành Thông tin và Truyền thông...

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh yêu cầu này tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý 1/2022 theo hình thức trực tuyến vừa diễn ra.

Theo Bộ trưởng, trong quý 1/2022, sự bùng phát của dịch Covid-19 sau khi Việt Nam đã tiến hành tiêm chủng rộng rãi cho toàn dân, có khả năng tạo ra miễn dịch cộng đồng. Đất nước và nền kinh tế sẽ mở cửa trở lại sau đại dịch và ngành Thông tin và Truyền thông phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự mở cửa này.

Chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân. Chỉ khi toàn dân sử dụng nền tảng số, ứng dụng số vào cuộc sống hàng ngày, khi ấy chuyển đổi số mới thành công. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã phát triển nhiều nền tảng số, ứng dụng số. Người dân sử dụng những nền tảng, ứng dụng này mới góp phần tạo ra thị trường số, mới tạo ra những nền tảng số, ứng dụng số xuất sắc.

Theo đó, giải pháp tốt nhất cho vấn đề này là hình thành các tổ công nghệ cộng đồng đến từng tổ dân phố, từng thôn bản, lấy nòng cốt là thanh niên. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2022: Đưa người dân lên các nền tảng số, tốc độ tăng trưởng ít nhất đạt 50%, phải tạo ra được sự đột phá về kinh tế số.

Bộ trưởng giao Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chỉ đạo Vụ Quản lý Doanh nghiệp đo lường cụ thể về kinh tế số của các ngành, địa phương và của cả nước theo từng tháng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung chính sách cho phù hợp.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT ONLINE BÁO CHÍ SẼ LÀ TRỌNG TÂM NĂM 2022

Liên quan đến báo chí, truyền thông, người đứng đầu ngành Thông tin và Truyền thông cho rằng thay đổi quan trọng nhất trong năm 2022 là thay đổi nhận thức của chính quyền các cấp về công tác truyền thông. Truyền thông là một nhiệm vụ của chính quyền các cấp, giống như giáo dục, y tế. Các Bộ, ngành, địa phương phải có bộ phận chuyên trách truyền thông và phải chi ngân sách thường xuyên cho công tác truyền thông. Cục Báo chí cần sớm báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị về công tác truyền thông.

Về quản lý báo chí, Bộ trưởng chỉ đạo, các báo, tạp chí, trang tin phải hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, đúng quy định pháp luật. Báo chí cách mạng thì không được tư nhân hóa. Muốn quản lý được, phải giám sát được và phải giám sát online, giám sát toàn diện (100%). Xây dựng hệ thống giám sát online báo chí sẽ là trọng tâm năm 2022 của quản lý Nhà nước về báo chí. Bộ trưởng giao Cục Báo chí xây dựng hệ thống giám sát này và khi hoàn thành chia sẻ cho các Sở dùng chung.

 
Các báo, tạp chí, trang tin phải hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, đúng quy định. Báo chí cách mạng thì không được tư nhân hóa. Muốn quản lý được, phải giám sát được và phải giám sát online, giám sát toàn diện (100%). Xây dựng hệ thống giám sát online báo chí sẽ là trọng tâm năm 2022 của quản lý Nhà nước về báo chí.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, muốn chuyển đổi số thành công, hạ tầng số phải đi trước một bước. Theo đó, Bộ trưởng giao các Sở Thông tin và Truyền thông: Xóa vùng lõm sóng 3G, 4G; 100% hộ gia đình có máy tính bảng, điện thoại thông minh; 80% hộ gia đình có Internet cáp quang; Giảm số lượng điện thoại 2G xuống dưới 5%, từ đó tiến tới tắt sóng 2G; Tăng tốc độ Internet cố định, Internet di động lên ít nhất 30%. Bộ sẽ có đánh giá về phát triển hạ tầng số của từng tỉnh.

Hiện nay, đầu tư cho chuyển đổi số của các bộ ngành đang bắt đầu tăng. Đảm bảo đầu tư hiệu quả, đúng pháp luật, không tham nhũng, lãng phí là trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin và các Sở Thông tin và Truyền thông. Bộ trưởng giao Cục Tin học hóa xây dựng hệ thống công nghệ số, kết nối online với tất cả các Bộ, ngành, địa phương để giám sát đầu tư các dự án chuyển đổi số.

Mỗi đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin, mỗi Sở hàng năm đều phải thực hiện kế hoạch năm do lãnh đạo Bộ, địa phương giao. Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống kế nối online với tất cả các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin, các Sở Thông tin và Truyền thông để giám sát việc thực hiện kế hoạch này. Đây sẽ là một đổi mới rất quan trọng về quản lý nhà nước của Bộ.

Xây dựng hệ thống giám sát online toàn diện là đổi mới căn bản trong công tác quản lý nhà nước. Bộ trưởng giao Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chỉ đạo xây dựng hệ thống này. Tháng 6/2022 là thời hạn vận hành toàn bộ hệ thống giám sát online của ngành Thông tin và Truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông phải đi đầu trong việc này, từ đó triển khai rộng cho các Bộ ngành khác.

 

Trong quý 1/2022, tổng doanh lĩnh vực bưu chính ước đạt 9.900 tỷ, tăng trưởng nhẹ (khoảng 2%) so với cùng kỳ.

Lĩnh vực viễn thông: tỉ lệ thuê bao băng rộng cố định và băng rộng di động đều tăng so với cùng kỳ. Số lượng thuê bao di động sử dụng dịch vụ Mobile Money tăng trưởng nhẹ, tháng sau cao hơn tháng trước.

Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin: tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đưa lên mức độ 4 là 97% (tính đến 20/3/2022). Tổng giao dịch thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đạt gần 134,6 triệu, tăng 24 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Lĩnh vực Công nghiệp ICT: doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp trong tháng 2 và 3 đều tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tỷ lệ doanh thu của doanh nghiệp Việt Nam chiếm 17% trong tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT. Tỷ lệ giá trị Việt Nam trong tổng doanh thu lĩnh vực Công nghiệp ICT chiếm 27% tính đến tháng 3/2022.