18:24 03/05/2021

100% trường học ở Đà Nẵng phải hoàn thành khai báo y tế trước 17h00 ngày 6/5

Thanh Xuân -

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng nhấn mạnh: "100% cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên thực hiện khai báo y tế theo mẫu tờ khai của Sở Y tế Đà Nẵng và hoàn thành trước 17h00 ngày 6/5"...

Học sinh phải hoàn thành khai báo y tế theo mẫu
Học sinh phải hoàn thành khai báo y tế theo mẫu

Ngày 3/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã có yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thực hiện nghiêm các phương án, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, thực hiện nghiêm ngặt các phương án, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

100% cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên thực hiện khai báo y tế theo mẫu; hoàn thành trước 17h ngày 6/5.

Với học sinh, học viên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, cuối tờ khai y tế phải có xác nhận của phụ huynh. Đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học, phụ huynh thực hiện khai báo y tế cho con.

Nhà trường đảm bảo học sinh, sinh viên được đo thân nhiệt một lần trong buổi học. Tuyệt đối không để học sinh, sinh viên tập trung đông trước cổng trường, phải đứng dưới nắng, mưa chờ được đo thân nhiệt… Nhắc nhở học sinh, sinh viên không tập trung đông người trong lúc chuyển tiết ra chơi.

Đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học: việc tổ chức bán trú phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch; thực hiện giãn cách phù hợp trong việc tổ chức bữa ăn, giấc ngủ theo điều kiện thực tế của cơ sở; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không đeo khẩu trang trong thời gian ngủ trưa để đảm bảo an toàn về hô hấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu nghiêm túc hạn chế tổ chức tập trung đông người không cần thiết.