16:36 13/07/2021

21/31 gói thầu dự án đường sắt cấp bách đã triển khai bị chậm tiến độ

Ánh Tuyết

21/31 gói thầu của 4 dự án đường sắt cấp bách với tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng đang bị chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài, năng lực thi công của nhà thầu hạn chế...

Bố trí 7.000 tỷ đồng cho 4 dự án đường sắt cấp bách.
Bố trí 7.000 tỷ đồng cho 4 dự án đường sắt cấp bách.

Theo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải, tính đến cuối tháng 6/2021, đã có 31 trong tổng số 36 gói thầu xây lắp của 4 dự án đường sắt cấp bách được triển khai với tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng sử dụng vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Trong số này, 21 gói thầu đang chậm tiến độ.

 
Hiện nay, 2/31 gói thầu cơ bản hoàn thành thi công; 8/31 gói thầu đáp ứng tiến độ; còn lại 21/31 gói thầu chậm so với kế hoạch do đặc thù thi công trên đường sắt đang khai thác, vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài và năng lực thi công của nhà thầu hạn chế.

Điểm danh một số gói thầu chậm so với kế hoạch, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, dự án cải tạo cho biết, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, do Ban Quản lý dự án đường sắt là đại diện chủ đầu tư, có sản lượng đến cuối tháng 6/2021 đạt 49,21%, chậm khoảng 4,8% so với kế hoạch. 

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn  sản lượng đã đạt 31,74%, chậm khoảng 39% so với kế hoạch.

Trong 5 gói thầu chưa triển khai thi công, có 3 gói thầu không có nhà thầu tham gia. Bộ Giao thông vận tải đã giải quyết thủ tục kéo dài thời gian thực hiện đến tháng 10/2023.

Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85 rà soát phạm vi gói thầu, xây dựng định mức mới, để hoàn thiện các thủ tục và đấu thầu lại 2 gói thầu cải tạo hầm yếu. Đồng thời, Ban Quản lý dự án đường sắt tổ chức đấu thầu lại 1 gói thầu EPC dự kiến thực hiện hợp đồng từ tháng 9/2021.

Còn lại, 2 gói thầu, bao gồm gói thầu di dời thông tin tín hiệu dự án đường sắt Hà Nội - Vinh và gói thầu cải tạo khu gian Sông Lũy - Long Thành, dự án đường sắt Nha Trang - Sài Gòn đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công.

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các chủ đầu tư làm việc cụ thể với từng địa phương về giải phóng mặt bằng để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, chỉ đạo nhà thầu lập kế hoạch thi công từng tháng, từng quý.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ và có giải pháp xử lý ngay các nhà thầu chậm tiến độ, yêu cầu nhà thầu huy động thêm máy móc, thiết bị, nhân lực tập trung thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu, lập kế hoạch bù lại khối lượng đã bị chậm. Đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, có giải pháp điều chuyển khối lượng cho các thành viên liên danh.

 
Mục tiêu của 4 dự án đường sắt quan trọng cấp bách nhằm từng bước thay thế các cầu yếu, đồng nhất tải trọng khai thác 4,2T/m trên toàn tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao sản lượng và năng lực vận tải đường sắt. Đồng thời, góp phần cải tạo hệ thống hạ tầng của ngành đường sắt, nâng cao tốc độ chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc Nam và bảo đảm an toàn chạy tàu nói chung.