20:25 28/11/2021

24/12, cổ phiếu VAT bị huỷ niêm yết bắt buộc

Hà Anh

4.612.953 cổ phiếu VAT của CTCP VT Vạn Xuân sẽ bị huỷ niêm yết trên HNX vào ngày 24/12/2021 và ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 23/12/2021.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết ngày 24/12/2021 là ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP VT Vạn Xuân (mã VAT).

Theo đó, 4.612.953 cổ phiếu VAT của CTCP VT Vạn Xuân sẽ bị huỷ niêm yết trên HNX vào ngày 24/12/2021 và ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 23/12/2021.

Nguyên nhân là do công ty này vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020-NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trước đó, ngày 22/7/2021 HNX đã có thông báo về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu VAT do tổ chức niêm yết không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát và tiếp tục vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện kiểm soát, thuộc trường hợp tạm ngừng giao dịch theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 15 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HNX.

Đến nay, công ty vẫn không khắc phục được nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch và vẫn tiếp tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin tại HNX.

Đặc biệt từ quý 2/2019 đến nay công ty vẫn chưa công bố các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị công ty, báo cáo thường niên, thông tin về việc họp đại hội đồng cổ đông năm 2019, 2021, 2021 và các thông tin bất thường khác theo quy định.

HNX xét thấp mức độ vi phạm nghĩa vụ công thông tin của công ty là nghiêm trọng, cổ phiếu VAT của công ty có khả năng rơi vào diện bị huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Theo công bố, CTCP VT Vạn Xuân được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ là 4,5 tỷ đồng với 6 nhân sự và hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế viễn thông. Sau 10 năm, công ty lên sàn HNX vào tháng 12/2010 với vốn điều lệ 12 tỷ đồng với 99 người.