16:39 26/10/2020

9 tháng, Hoá chất Đức Giang báo lãi hơn 700 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 4/2020, công ty dự kiến tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng

Một trong những sản phẩm của công ty.
Một trong những sản phẩm của công ty.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3/2020 đạt 1.556 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch năm, luỹ kế 9 tháng đạt hơn 4.652 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 235,5 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ và luỹ kế 9 tháng đạt gần 705 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch năm, tăng 77,55% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu 9 tháng đầu năm của công ty tăng 27,73% so với cùng kỳ là do sản lượng tăng, doanh thu các mặt hàng tăng, sản xuất và tiêu thụ không bị ngừng do đại dịch Covid 19.

Thêm vào đó, việc vận hành và sản xuất ổn định nhà máy Phốt pho thuộc Công ty Cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam (PAC) - riêng doanh thu của công ty này 9 tháng đầu năm đạt 937 tỷ - trong khi cùng kỳ năm 2019 chỉ đạt 520 tỷ đồng.

Công ty cũng đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian chốt cổ đông hưởng cổ tức dự kiến là tháng 12/2020 và dự kiến chi trả vào tháng 1/2021.

Với hơn 148,766 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến sẽ chi khoảng 223 tỷ để thanh toán cổ tức.

9 tháng, Hoá chất Đức Giang báo lãi hơn 700 tỷ đồng - Ảnh 1.

Biểu đồ giá cổ phiếu DGC trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Quý 4/2020, công ty dự kiến tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng.