17:40 31/01/2023

Ảnh hưởng bão Noru, HNG báo lỗ quý 4/2022 lên tới 2.793 tỷ đồng

Hà Anh -

Trong quý 4/2022, sản lượng trái cây thu hoạch của HNG đạt 5.659 tấn, giảm 11.611 tấn so với quý 4/2021 là 17.270 tấn, khai thác mủ cao su đạt 3.765 tấn, tăng so với Quý 4/2021 là 11,9% (3.364 tấn).

Sơ đồ giá cổ phiếu HNG từ đầu năm 2022 đến nay trên HOSE.
Sơ đồ giá cổ phiếu HNG từ đầu năm 2022 đến nay trên HOSE.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và luỹ năm 2022 và giải trình nguyên nhân tại sao lỗ?

Cụ thể: trong quý 4/2022, sản lượng trái cây thu hoạch của HNG đạt 5.659 tấn, giảm 11.611 tấn so với quý 4/2021 là 17.270 tấn, khai thác mủ cao su đạt 3.765 tấn, tăng so với quý 4/2021 là 11,9% (3.364 tấn).

Kết quả doanh thu thuần quý 4/2022 đạt 152 tỷ đồng, giảm so với quý 4/2021 (307 tỷ đồng) và lũy kế cả năm 742 tỷ đồng, đạt 43% so với kế hoạch đề ra năm 2022 (1.731 ty đồng).

Cũng trong quý 4/2022, công ty ghi nhận lỗ 2.793 tỷ đồng, trong đó lỗ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 555 tỷ đồng, lỗ do ghi nhận chi phí chuyển đổi vườn cây 2.127 tỷ đồng và lỗ khác 111 tỷ đồng. HNG cho biết có 4 nguyên nhân lỗ ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

Một là, ảnh hưởng của cơn bão Noru tại thời điểm cuối tháng 9/2022 và tình trạng thiếu hụt lao động tại Lào dẫn đến sản lượng thu hoạch chuối giảm 68% so với cùng kỳ quý 4/2021; Hai là, giá mua phân bón so với cùng kỳ quý 4/2021 tăng 35%, vật tư nông nghiệp và bao bì đóng gói tăng 18%; Ba là, cước phí vận chuyên tăng 9% (từ 2.198 USD/Con’t lên 2.390 USD/Con’t) so với quý 4/2021 và cuối cùng là tại ngày 31/12/2022, ghi nhận chi phí chuyển đổi các vườn cây từ năm 2020 trở về trước nhưng chưa hạch toán bao gồm vườn cây cao su, cọ dầu và cây ăn trái với tổng chi phí là 2.127 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, HNG ghi nhận lỗ trước thuế là 3.554,8 tỷ đồng và lỗ sau thuế là 3.565,7 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư năm 2022: HNG cho biết công ty đã tiếp tục tập trung thực hiện chăm sóc cải tạo vườn cây hiện hữu đang trong trình trạng thiếu nước, thiếu điện; đầu tư mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống điện với giá trị đã chi đầu tư trong năm 2022 là 459 tỷ đồng; Chi đầu tư sân bay Nong Khang 121 tỷ đồng; Chi đầu tư chăn nuôi bò 211 tỷ đồng với tổng cộng đã chi đầu tư trong năm 2022 là 791 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2022, HNG đã hoàn tất trả nợ đợt 1 cho Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai theo thỏa thuận cam kết giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và Công ty, số tiền 600 tỷ đồng, nhận lại Quyền sử dụng đất diện tích 9.470 ha và các tài sản trên đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas (Đã bán cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải).

Tính đến 30/01/2023, số luợng cổ phần đang lưu hành 1.108.553.895 cổ phần. Trong đó: nhóm cổ đông lớn THACO nắm giữ 27,63%, HAGL còn nắm giữ 9,44%.

Năm 2023, HNG dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 với dự kiến sản lượng 118.529 tấn, doanh thu 1.586 tỷ.

Về đầu tư và xây dựng cơ bản gồm:

- Cây ăn trái: công ty sẽ đầu tư mới hệ thống thủy lợi và hệ thống điện; đầu tư xây mới các nhà xưởng đóng gói chuối, khu nhà ở công nhân và nhà ở cán bộ, nhân viên xí nghiệp với tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng. Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ hoạt động trồng và chăm sóc vườn cây với tổng giá trị 60 tỷ đồng. Đầu tư trồng mới vườn cây chuối và chăm sóc vườn cây chưa cho thu hoạch, dự kiến tống mức đầu tư 440 tỷ đồng.

- Chăn nuôi bò: Công ty bước đầu triển khai đầu tư trang trại chăn nuôi bò sinh sản theo mô hình bán chăn thả với quy mô bao gồm xây dựng 14 cụm chuồng trại và nhập 14.000 con bò sinh sản với dự kiến tổng mức đầu tư 1.055 tỷ đồng.

- Sân bay Nong Khang: HNG tiếp tục đầu tư hoàn thiện với tổng giá trị dự kiến 48 tỷ đồng và bàn giao cho Chính phủ Lào vào tháng 4/2023 và dự kiến tổng mức đầu tư trong năm 2023: 1.973 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, công ty ghi nhận lỗ luỹ kế 6.993 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (3.426 tỷ đồng). Theo đó, căn cứ khoản 3 điều 37 Quy chế Niêm yết và Giao dịch Chứng khoán Niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 của Công ty là 6.992,8 tỷ đồng.

Do vậy, HNG có văn bản giải trình và báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán bị cảnh báo. Cụ thể: Công ty đang thực hiện chiến lược về đầu tư và sản xuất nông nghiệp cho giai đoạn 2022 - 2023, từ đó tạo ra lợi nhuận trong các năm tiếp theo và từng bước giảm các khoản lỗ trên Báo cáo tài chính của Công ty:

- Cải tạo, nâng cấp các vườn cây ăn trái phù hợp quy hoạch; hoàn thành chuyển đổi các vườn cây ăn trái và cao su không hiệu quả sang trồng chuối, dứa, xoài và chăn nuôi bò;

- Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (thủy lợi, điện, giao thông), các công trình trên đất (xưởng đóng gói, tổng kho, nhà ở công nhân, văn phòng và nhà ở cán bộ công nhân viên); máy móc thiết bị cơ giới hoá;

- Đầu tư chuồng trại, chăn nuôi bò, sản xuất phân hữu cơ.

Đồng thời công ty cũng đã thực hiện chuyển đồi đồng tiền hạch toán của các công ty con tại Lào từ đồng LAK sang đồng USD, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng bởi chênh lệch tỷ giá, phần gây lỗ lớn trong Báo cáo tài chính của Công ty trong các năm qua.

Chốt phiên ngày 31/1/2023, giá cổ phiếu HNG giảm nhẹ còn 4.600 đồng/cổ phiếu.