13:43 05/05/2021

Ba phiên IPO trên HNX chỉ bán được 48,6%

Hà Anh

Tổng khối lượng chào bán trong tháng 4 đạt hơn 6,3 triệu cổ phần, lượng trúng giá là hơn 3,06 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công 48,6%...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, tháng 4/2021, tại HNX đã diễn ra 3 phiên đấu giá đều là các phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO): Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An và 2 doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Bắc là Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam và Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên.

Trong đó, Công ty TNHH MTV In Báo Nghệ An đưa ra bán đấu giá 3.355.370 cổ phần; Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam bán đấu giá 1.279.392 cổ phần và Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên đưa ra bán 1.671.308 cổ phần.

Tổng khối lượng cổ phần chào bán trong tháng 4 đạt hơn 6,3 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt hơn 3,06 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 48,6%. Số tiền thu được qua 3 phiên đấu giá đạt 51,49 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 20,8 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm đạt 2,8 tỷ đồng.

Cụ thể: Công ty TNHH MTV In Báo Nghệ An bán được 1.784.800 cổ phần/3.355.370 cổ phần chào bán; Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam bán hết 100% cổ phần đưa ra là 1.279.392 cổ phần và Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên chỉ được 300 cổ phần/1.671.308 cổ phần chào bán.

Cũng theo HNX, các phiên đấu giá trong tháng 4 tại HNX không chỉ là những phiên đấu giá đầu tiên của năm 2021, mà còn đánh dấu hoạt động IPO để cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước được khởi động trở lại. Trước đó, trong năm 2020, các phiên đấu giá tại HNX đều phục vụ hoạt động thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.