06:30 14/10/2016

Bộ Công Thương xin tăng định mức xe công

Bạch Dương

Phản hồi qua lại giữa Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về vấn đề quản lý xe công

"Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục xem xét, chấp thuận để các đơn vị thuộc Bộ Công Thương được tăng định mức xe ôtô phục vụ công tác chung hoặc tăng định mức xe chuyên dùng", văn bản được Thứ trướng Hồ Thị Kim Thoa ký nêu rõ. <br>
"Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục xem xét, chấp thuận để các đơn vị thuộc Bộ Công Thương được tăng định mức xe ôtô phục vụ công tác chung hoặc tăng định mức xe chuyên dùng", văn bản được Thứ trướng Hồ Thị Kim Thoa ký nêu rõ. <br>
Trong một văn bản gửi Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đã yêu cầu rà soát số xe ôtô phục vụ công tác chung dư thừa.

Cụ thể, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) rà soát và cho biết, số lượng xe tính theo định mức của Bộ Công Thương là 135 chiếc, tuy nhiên, số lượng xe thực tế tại Bộ Công Thương lên tới 192 chiếc, thừa 57 chiếc.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính yêu cầu Bộ Công Thương lập danh mục xe và đề xuất phương án xử lý.

Trả lời công văn của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương có văn bản nêu rõ, Bộ đã rà soát, sắp xếp xử lý xe ôtô, trong đó có 55 xe đã quá thời gian sử dụng theo quy định mà không thể tiếp tục sử dụng được hoặc đã bị hỏng nhưng việc sửa chữa để tiếp tục sử dụng khôn ghiệu quả, không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng của nhà nước đã và đang làm thủ tục thanh lý.

Số xe của dự án do đơn vị báo cáo là xe phục vụ đi công tác chung là 2 chiếc. Số xe phục vụ công tác chung đã sử dụng từ năm 2003 - 2005 là 22 chiếc.

Số xe ôtô phục vụ công tác chung còn thiếu so với định mức đề nghị trang bị bổ sung là 19 xe.

Do tính chất đặc thù của một số đơn vị và khả năng tự chủ tài chính để đảm bảo việc sử dụng xe ôtô phục vụ công tác thuận tiện và hiệu quả kinh tế, Bộ Công Thương đề nghị tăng thêm định mức trang bị xe so với quy định tại Quyết định 32 của Thủ tướng hoặc tăng định mức xe chuyên dùng là 22 xe.

Trong đó, Cục Công tác phía Nam và Cục Quản lý thị trường, mỗi đơn vị đề nghị tăng thêm 6 chiếc với lý do là phục vụ công tác chung.

Viện Năng lượng đề nghị tăng thêm 9 xe do hàng năm doanh thu từ các hoạt động khoa học - công nghệ, tư vấn kỹ thuật trên cả nước như quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch thuỷ điện, phát triển năng lượng tái tạo, lập dự án đầu tư…lên tới 100 tỷ đồng/năm. Sau khi nộp thuế 10 tỷ đồng, Viện Năng lượng vẫn đảm bảo có lợi nhuận.

Hiện số lượng xe công của Viện chủ yếu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp và trang bị từ trước khi sáp nhập vào Bộ, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Công Thương còn đề nghị xem xét lại định mức xe phục vụ chung của 25 trường như Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Công nghiệp Tp. HCM, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp…

"Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục xem xét, chấp thuận để các đơn vị thuộc Bộ Công Thương được tăng định mức xe ôtô phục vụ công tác chung hoặc tăng định mức xe chuyên dùng", văn bản được Thứ trướng Hồ Thị Kim Thoa ký nêu rõ.