19:35 29/08/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học

Thanh Xuân -

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố cần triển khai là bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 8145/BGDĐT-VP gửi sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố về việc triển khai các hoạt động đầu năm học 2022-2023, trong đó có những hướng dẫn cụ thể về tổ chức lễ khai giảng cũng như các nội dung trọng tâm cần thực hiện.

Thứ nhất, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành giáo dục với chủ đề năm học là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Thứ hai, tổ chức triển khai thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương năm học 2022-2023 và những năm học tiếp theo, trong đó ưu tiên biên chế tuyển dụng giáo viên cho các môn học trong Chương trình Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018; chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp trường, lớp, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và biên chế được giao theo quy định.

Thứ ba, rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, sửa chữa, nâng cấp trường học, lớp học, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo thực hiện Chương trình Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Thứ tư, bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học.

Thứ năm, về việc đón học sinh đầu cấp và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương chỉ đạo cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học, tổ chức cho học sinh tìm hiểu truyền thống và các hoạt động của nhà trường; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường, giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp; yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian học sinh tựu trường và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 thống nhất trên cả nước là sáng 5/9/2022.

Việc tổ chức khai giảng theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng - ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Thứ sáu, chỉ đạo cơ sở giáo dục ổn định và duy trì nề nếp học tập ngay sau Lễ khai giảng, ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học bảo đảm nội dung, chương trình giáo dục theo quy định. Tổ chức các hoạt động đầu năm học cần phù hợp với lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tế của địa phương; chú trọng xây dựng văn hóa học đường ngay từ những ngày đầu năm học mới; phối hợp với phụ huynh, học sinh để tạo sự đồng thuận, chia sẻ, hỗ trợ ngành Giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Thứ bảy, chỉ đạo cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học trong đó lưu ý các giải pháp chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác.

Thứ tám, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu, chi đầu năm học, chú trọng các nội dung thanh tra, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, hoạt động dạy thêm, học thêm quản lý và sử dụng sách tham khảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các địa phương, cơ sở giáo dục.