17:25 25/01/2016

Bỏ phiếu danh sách xin rút đề cử vào Trung ương khóa 12

Nguyễn Lê

Danh sách để bỏ phiếu gồm 29 vị, bao gồm 23 đề cử bầu chính thức và 6 để bầu dự khuyết

Chiều nay (25/1), Đại hội Đảng lần thứ 12 bắt đầu làm việc tại hội trường từ 15h, tiếp tục quy trình làm nhân sự.
Chiều nay (25/1), Đại hội Đảng lần thứ 12 bắt đầu làm việc tại hội trường từ 15h, tiếp tục quy trình làm nhân sự.
Tất cả các vị ủy viên Trung ương khoá 11 không được Ban Chấp hành khoá 11 giới thiệu bầu ban chấp hành mới đều đã xin rút. Danh sách để bỏ phiếu gồm 29 vị (23 đề cử bầu chính thức và 6 để bầu dự khuyết).

Chiều nay, (25/1) Đại hội Đảng lần thứ 12 bắt đầu làm việc tại hội trường từ 15h, tiếp tục quy trình làm nhân sự.

Buổi sáng, Đoàn chủ tịch đã họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá 12.

Một nguồn tin cho biết, một số người được đề cử bổ sung nhưng không đáp ứng được tiêu chuẩn, chẳng hạn như quá tuổi hoặc một số được đề cử thì người đề cử lại rút.

Vì thế danh sách người được đề cử bổ sung không còn đủ 92 vị như thông tin chiều qua.

Đại hội cũng đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 25 người do một vị Phó trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng ban.

Thông tin cho đến chiều tối qua là đã có hơn 90 vị được giới thiệu bổ sung để bầu Ban Chấp hành khoá mới (62 để bầu uỷ viên  chính thức và 30 để bầu uỷ viên dự khuyết).

Và ngay trong chiều qua đã có nhiều vị xin rút, gồm cả các vị Ủy viên Bộ Chính trị mà trước đó không được Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 giới thiệu.

Chiều nay, Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút trước khi đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 và tiến hành bầu ban kiểm phiếu.

Việc kiểm phiếu sẽ diễn ra ngay trong chiều nay, và kết quả kiểm phiếu cũng sẽ được công bố ngay sau đó.

Việc chốt danh sách chính thức để bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 sẽ phụ thuộc vào kết quả bỏ phiếu danh sách những người xin rút chiều nay. 

Nếu kết quả những người được Đại hội đồng ý không cho rút cộng với số người được đề cử đủ tiêu chuẩn (không xin rút) hợp với nhân sự được Trung ương khoá 11 giới thiệu mà số dư vượt quá 30% thì Đại hội sẽ bỏ phiếu lần nữa để chốt danh sách bầu cử, một vị giải thích.

Đầu giờ sáng 26/1, đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn, ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới tại đoàn. Điều này được một số vị đại biểu nhận xét là hợp lý, có thời gian để đại biểu cân nhắc và tập trung hơn khi ghi phiếu ở hội trường.
 
9h30 ngày 26/1, đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại hội trường và kết quả sẽ được công bố vào cuối chiều cùng ngày.
 
Cả ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 họp hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
 
Kết quả bầu cử các chức danh nói trên sẽ được công bố tại phiên bế mạc Đại hội vào sáng thứ Năm, ngày 28/1.