20:23 20/09/2021

Chính phủ bổ sung gần 7.700 tỷ đồng vốn cho Vietcombank

Đào Vũ -

Sau VietinBank và việc trực tiếp cấp thêm vốn cho Agribank, đến lượt Vietcombank có được sự chấp thuận của Chính phủ trong đầu tư thêm vốn qua nhận cổ tức bằng cổ phiếu...

Thủ tưởng Chính phủ vừa ra quyết định phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán: VCB).

Cụ thể, Vietcombank sẽ được bổ sung hơn 7.657 tỷ đồng theo tờ trình của Ngân hàng Nhà nước để duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước. Nguồn vốn bổ sung đến từ cổ tức cho cổ đông nhà nước, thông qua việc Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau trích lập các quỹ, chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Như vậy, sau VietinBank và việc trực tiếp cấp thêm vốn cho Agribank, đến lượt Vietcombank có được sự chấp thuận của Chính phủ trong đầu tư thêm vốn qua nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Vướng mắc cơ chế kéo dài giai đoạn 2016-2020 đã hoàn toàn được gỡ bỏ, khi các ngân hàng thuơng mại nhà nước được đầu tư thêm vốn thay vì bị hạn chế.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên 2021, Vietcombank được cổ đông đồng ý kế hoạch tăng vốn từ 37.088 tỷ đồng lên 47.325 tỷ đồng, thông qua 2 cấu phần.

Thứ nhất, ngân hàng sẽ phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 27,6% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức 2019 (tỷ lệ 8% bằng tiền mặt).

Thứ hai, ngân hàng sẽ chào bán riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ, tương đương phát hành hơn 307 triệu cổ phiếu cho tối đa 99 nhà đầu tư. Giá phát hành không thấp hơn định giá của tổ chức định giá và bình quân số học giá đóng cửa 10 phiên giao dịch trên HOSE, liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua. Thời gian thực hiện chào bán trong năm 2021 và tiếp tục trong năm 2022 nêu chưa hoàn thành.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2021, Vietcombank đạt 13.569 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 23,6% so với 6 tháng đầu năm 2020. Với mức lợi nhuận này, Vietcombank đã hoàn thành 53% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng và vẫn là quán quân lợi nhuận toàn hệ thống.

Diễn biến giá cổ phiếu VCB trong thời gian gần đây
Diễn biến giá cổ phiếu VCB trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, chốt ngày 20/9, thị giá VCB dừng ở mức 99.600 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 360.502 tỷ đồng.