11:54 21/06/2022

Cổ phiếu TDH bị chuyển sang diện kiểm soát, từ ngày 27/6 tới

Hà Anh -

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cố đông công ty mẹ năm 2020 là -363,42 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -942,05 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2020 và năm 2021...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM quyết định về việc chuyển cổ phiếu TDH của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 27/06/2022.

Theo đó, HOSE cho biết sẽ chuyển cổ phiếu TDH của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 27/06/2022.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cố đông công ty mẹ năm 2020 là -363,42 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -942,05 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2020 và năm 2021, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 09/06/2022, TDH cho biết nhận được các quyết định của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tải khoản của Công ty, với số tiền hơn 128 tỷ đồng.

Liên quan đến tiền chậm nộp tiền thuế (lãi chậm nộp) nêu trên, TDH khẳng định không chủ trương chậm nộp tiền lãi. Tuy nhiên, do cách tính của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh chưa khớp với số liệu do Công ty tạm tính và TDH đang chờ kết luận từ Cơ quan điều tra để thực hiện việc nộp này. Do đó, công ty sẽ có văn bản tiếp tục kiến nghị các cơ quan liên quan thống nhất số phải nộp chính xác, riêng số tiền gốc công ty đã nộp đầy đủ theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, HOSE cho biết cổ phiếu HOT của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An bị giữ nguyên diện kiểm soát theo Quyết định Số 400/QĐ-SGDHCM ngày 20/6/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2020 là -25,07 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -21,098 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 và năm 2021, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, HOSE cũng giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV của Công ty cố phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng do lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 392 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là -6,03 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tương tự, cổ phiếu RDP của  Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding
cũng bị giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 397/QĐ-SGDHCM ngày 17/06/2022 của SGDCK TP.HCM do lợi nhuận sau thuế của đổ đông Công ty mẹ năm 2021 là 33 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là - 73,7 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021, thuộc diện chúng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chúng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chúng khoán Việt Nam.