20:00 02/02/2021

Công bố thông tin sai, CDO bị phạt tiền

Hà Anh

Công ty này bị phạt 85 triệu đồng do đã công bố thông tin sai lệch về số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019

Sơ đồ giá cổ phiếu CDO.
Sơ đồ giá cổ phiếu CDO.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (mã CDO-UpCoM).

Theo đó, công ty này bị phạt 85 triệu đồng do đã công bố thông tin sai lệch về số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên báo cáo tài chính quý 4/2019 riêng và hợp nhất so với số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán), quy định tại: điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Đồng thời, công ty buộc phải cải chính thông tin sai lệch về số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên Báo cáo tài chính quý 4/2019 riêng và hợp nhất so với số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị, theo quy định tại Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra, công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2019/CDO/NQ-HĐQT ngày 07/8/2019 về việc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cung Xuân, Giải trình Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét 6 tháng 2019), quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Tình tiết tăng nặng là công ty vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, công ty bị phạt thêm 70 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020, công ty ghi nhận lỗ gần 2 tỷ, giảm 89% so với cùng kỳ (lỗ 18,3 tỷ đồng) nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid, hoạt động kinh doanh các lĩnh vực khách sạn, Trung tâm Hội nghị và các dự án Bất động sản của công ty đều bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng...Cả năm 2020, công ty báo lỗ 13,88 tỷ - cùng kỳ lỗ gần 23 tỷ đồng.

Hiện trên thị trường, giá cổ phiếu này giảm 7,14% đạt 1.315 đồng/cổ phiếu với 102.157 đơn vị được giao dịch.