19:54 16/06/2021

Đà Nẵng: Đầu tư nâng cấp Cảng Sông Hàn thành cảng du lịch

Thanh Xuân -

Ban Quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng được giao thực hiện thủ tục liên quan để triển khai đầu tư, nâng cấp Cảng Sông Hàn thành cảng du lịch…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Quang Nam vừa có ý kiến liên quan đến kiến nghị đóng mới tàu, đầu tư bến thủy nội địa của Công ty trách nhiệm hữu hạn Du thuyền Sông Hàn và rà soát việc đầu tư các bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố.

Về kiến nghị đóng mới 2 tàu nhà hàng 250 khách, đầu tư bến thủy nội địa của Công ty trách nhiệm hữu hạn Du thuyền Sông Hàn, Phó Chủ tịch thành phố giao Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh nội dung Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển vận tải khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố đến năm 2025 cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Trong đó, lưu ý Sở Giao thông - Vận tải, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan cập nhật nhu cầu, bổ sung các loại hình vận tải đường thủy mới (nhà hàng nổi…), làm cơ sở để các đơn vị có nhu cầu đầu tư theo quy định, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng trong quý II/2022.

Đối với việc đầu tư bến thủy nội địa của Công ty trách nhiệm hữu hạn Du thuyền Sông Hàn, Phó Chủ tịch thành phố chỉ đạo sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết, quy mô xây dựng các vị trí cảng, bến thủy nội địa, giao Sở Giao thông - Vận tải thông báo, hướng dẫn công ty tham gia đầu tư theo quy định.

Về lập quy hoạch, đầu tư các bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đối với vị trí cảng Sông Hàn, Phó Chủ tịch thành phố Lê Quang Nam giao Ban Quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm việc nghiên cứu, lập quy hoạch điều chỉnh cảng để triển khai đầu tư, nâng cấp cảng Sông Hàn thành cảng du lịch.

Đối với các vị trí quy hoạch bến thủy nội địa còn lại, bao gồm các vị trí dự kiến quy hoạch bến thủy, cầu tàu du lịch thuộc các dự án du lịch của tư nhân, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát vị trí, quy mô cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố, đề xuất thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư thực hiện.

Đồng thời, lấy ý kiến của Sở Xây dụng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng trước ngày 1/8/2021.

Trước đó, ngày 20/4/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng có công văn chuyển Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng kiểm tra, giải quyết theo quy định, phản hồi kết quả cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về đề xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Du thuyền Sông Hàn, xin chủ trương đầu tư xây dựng bến tàu thủy nội địa và 2 tàu nhà hàng 250 khách.