16:52 26/04/2021

Dược Hậu Giang báo lãi 204 tỷ và tăng chia cổ tức lên 40%

N.Anh -

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng lần lượt 18,5% và hơn 15% so với cùng kỳ.

Sơ đồ giá cổ phiếu DHG từ đầu năm 2021 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu DHG từ đầu năm 2021 đến nay.

Cụ thể: kết thúc quý 1/2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.017 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ - trong đó, doanh thu bán hàng chỉ tăng 5% từ 763 tỷ lên 803 tỷ đồng, trong khi đó, doanh thu khác tăng tới 120% từ 95 tỷ lên 215 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế tăng 16,8% từ 197 tỷ lên 230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 15,2% từ 177 tỷ lên 204 tỷ đồng. EPS đạt 1.505 đồng/cổ phiếu.

DHG cho biết, doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng là do công ty tập trung vào các sản phẩm chiến lược và chủ lực của công ty. Mặt khác, công ty tổ chức chặt chẽ hệ thống phân phối và kết nối với khách hàng tốt, đồng thời, quản lý tốt các khoản thu và hàng tồn kho giúp cải thiện dòng tiền và tăng hiệu quả cho công ty.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của DHG tăng hơn 255 tỷ so với hồi đầu năm lên 4.702 tỷ đồng - trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 73 tỷ xuống còn gần 56 tỷ; hàng tồn kho tăng từ 827,6 tỷ xuống gần 853 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2021, công ty có hơn 974 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn 200 tỷ so với hồi đầu năm; gần 1.480 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 3.970 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2020 (3.756 tỷ đồng), tuy nhiên lợi nhuận sau thuế năm 2021 lại bằng năm 2020 là 821 tỷ đồng; cổ tức 30% bằng tiền mặt.

Ngay sau đó, DHG đã chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 40%, tăng 10% so với dự kiến (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

Như vậy với 130.746.071 cổ phiếu đang lưu hành, DHG dự chi khoảng gần 523 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/5 và ngày thực hiện chi trả là ngày 18/5 tới.