18:51 24/05/2021

4 tháng đầu năm, Công ty Thế giới Di động hoàn thành 36% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh -

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2021...

Theo đó, trong tháng 4/2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 9.620 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 350 tỷ đồng, tăng lần lượt 23% và 69% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất đạt 40.449 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.691 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Như vậy, MWG đã hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu (125.000 tỷ đồng) và 36% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm (4.750 tỷ đồng).

Theo MWG, so với tháng trước, doanh thu và lợi nhuận của MWG đều ghi nhận tăng trưởng, lần lượt là 6% và 4%, do bắt đầu vào mùa cao điểm bán hàng điện lạnh và tiêu dùng hàng FMCGs tăng trở lại sau Tết.

Cụ thể: luỹ  kế 4 tháng đầu năm, doanh thu online đóng góp 3.047 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ chủ yếu do giao dịch online đạt đỉnh vào tháng 4 năm trước.

Đối với chuỗi TGDĐ và ĐMX, trong 4 tháng đầu năm, điện thoại ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 2 chữ số nhờ sự đóng góp lớn đến từ các sản phẩm Iphone; Nhóm điện lạnh và gia dụng duy trì đà tăng trưởng tích cực;

MWG cho biết, với hơn 850 cửa hàng kinh doanh đồng hồ, ngành hàng này mang về cho công ty hơn 670 tỷ đồng từ khoảng 540 ngàn sản phẩm bán ra, tương đương mức tăng trưởng 50% về doanh số và 100% về sản lượng so với 4 tháng đầu năm 2020.

Doanh thu máy tính xách tay giảm so với cùng kỳ do nền so sánh cao đột biến trong tháng 4/2020 và sản phẩm điện tử tiếp tục ghi nhận sức cầu yếu do các hoạt động thể thao lớn chưa được tổ chức.

Cũng tính đến cuối tháng 4/2021, ĐMX Supermini có 473 cửa hàng - trong đó, 63 cửa hàng mở mới chỉ trong tháng 4 và ĐMX Supermini đóng góp hơn 1.760 tỷ đồng doanh thu lũy kế sau 4 tháng, chiếm 8% doanh thu của chuỗi ĐMX.

Cũng từ tháng 5/2021, Công ty bắt đầu thử nghiệm kinh doanh thêm ngành hàng xe đạp tại một số cửa hàng ĐMX và triển khai mô hình đại lý - cộng tác với các cửa hàng nhỏ lẻ để phát triển thị trường tại những địa bàn không đủ nhu cầu để mở cửa hàng TGDĐ/ĐMX (ngay cả mô hình siêu nhỏ ĐMS).

Còn chuỗi BHX ghi nhận riêng tháng 4, doanh thu BHX tăng 9% so tháng 3 và tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 4 tháng đầu năm đạt doanh thu đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ với doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng trong tháng này đạt xấp xỉ 1,2 tỷ đồng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tháng 5.

Tại thời điểm 30/04/2021, Thế Giới Di Động có 4.354 cửa hàng - trong đó, 923 cửa hàng Thế Giới Di Động chiếm 26,8% cơ cấu doanh thu; 1.628 cửa hàng Điện máy xanh chiếm 53,2% cơ cấu doanh thu và Bách hoá Xanh có 1.803 cửa hàng chiếm 20% cơ cấu doanh thu.

Biểu đồ kinh doanh 4 tháng của MWG.
Biểu đồ kinh doanh 4 tháng của MWG.