23:00 04/09/2021

Hà Nội: "Shipper" được hoạt động từ 9 - 20 giờ hàng ngày

Tú Anh -

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý về việc các nhân viên giao hàng được hoạt động từ 9h đến 20h hàng ngày, nhưng phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực...

Hà Nội: "shipper" được hoạt động từ 9 - 20 giờ hàng ngày.
Hà Nội: "shipper" được hoạt động từ 9 - 20 giờ hàng ngày.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc về việc quản lý hoạt động vận chuyển, giao, nhận hàng hóa bằng môtô, xe máy.

Văn bản cho biết, thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 3/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; xét báo cáo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tại văn bản số 3980/SGTVT-QLVT ngày 3/9/2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh, UBND thành phố Hà Nội có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tại văn bản số 3980 nêu trên về thời gian được phép hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh từ 9 giờ đến 20 giờ hàng ngày để tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong lĩnh vực vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

Uỷ ban nhân dân Thành phố giao Công an Hà Nội, Sở Giao thông vận tải Hà Nội và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương và thành phố Hà Nội.

Giao các Sở: Công Thương, Thông tin Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch đối với nhân viên giao hàng khi tham gia hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế.

Giao Sở Y tế nghiên cứu hướng dẫn quy định trình tự tổ chức xét nghiệm để làm cơ sở cho các đơn vị chủ động triển khai thực hiện.