19:17 31/12/2021

Hà Nội thưởng Tết năm 2022 cao nhất 400 triệu đồng

Phúc Minh

Mức thưởng Tết năm 2022 cao nhất tại Hà Nội đạt 400 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng Tết của người lao động giảm nhẹ, chỉ riêng khối doanh nghiệp FDI tăng hơn so với năm 2021...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2022 qua khảo sát của 6.227 doanh nghiệp trên địa bàn. 

Trong đó, đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 900.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3,2 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Âm lịch năm 2022, mức thưởng bình quân là 3,2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 23 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Về tiền lương bình quân năm 2021 của khối doanh nghiệp này là 6,8 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 23 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4,75 triệu đồng/người/tháng.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, thưởng Tết Dương lịch bình quân 500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Trong khi đó, thưởng Tết Âm lịch bình quân đạt 3,4 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 28,5 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Với khối doanh nghiệp dân doanh, thưởng Tết Dương lịch bình quân 670.000 đồng/người, mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người, thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Âm lịch, mức bình quân 3,7 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Tiền lương bình quân năm 2021 ở khối doanh nghiệp này là 6,55 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất 180 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 4,75 triệu đồng/người/tháng

Ở khối doanh nghiệp FDI, thưởng Tết Dương lịch bình quân 650.000 đồng/người, cao nhất là 65 triệu đồng/người và thấp nhất là 350.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Âm lịch ở khối doanh nghiệp này, bình quân 4,2 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất là 322 triệu đồng/người, thấp nhất là 600.000 đồng/người.

Về tiền lương bình quân năm 2021 ở nhóm này đạt 7,15 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất 117 triệu đồng/người/tháng, mức tiền lương thấp nhất đạt 4,85 triệu đồng/người/tháng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đánh giá, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của  phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn. 

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời xây dựng phương án thưởng để giữ chân người lao động.

Theo số liệu tổng hợp của các doanh nghiệp báo cáo, bên cạnh một số doanh nghiệp gặp khó khăn chưa có dự kiến thưởng, mức thưởng Tết của người lao động trong các doanh nghiệp báo cáo giảm nhẹ, riêng mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm 2022 trong khối doanh nghiệp FDI tăng hơn so với năm 2021.