08:00 28/01/2022

HAGL "xin" áp dụng thử thách nếu năm 2022 không có lãi thì sẽ bị huỷ niêm yết

Hà Anh -

HAGL kiến nghị ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh cho phép HAGL áp dụng điều kiện thử thách là nếu kết quả kinh doanh bán niên và cả năm 2022 không có lãi thì hãy xem xét huỷ niêm yết.

Sơ đồ giá cổ phiếu HAG 1 năm qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu HAG 1 năm qua.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE) vừa có báo cáo cập nhật các diễn biến liên quan đến nghiệp vụ điều chỉnh hồi tố BCTC của Công ty, đồng thời trình bày kiến nghị của cổ đông Công ty về việc duy trì niêm yết cổ phiếu HAG trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE).

Cụ thể: ngày 25/11/2021, HAGL công bố văn bản giải trình số 2511/CV-HAGL về việc điều chỉnh hồi tố số liệu BCTC của Công ty, theo đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty trong các năm 2017, 2018 và 2019 bị lỗ.

HAG cho biết, điều này tạo nên sự quan ngại của cổ đông rằng cổ phiếu HAG có khả năng bị xem xét về việc có tiếp tục thoả mãn điều kiện niêm yết trên HOSE hay không.

Vì vậy, các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/11/2021 đã bàn bạc rất kỹ vấn đề này và thống nhất ghi vào Biên bản họp thể hiện nguyện vọng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận duy trì niêm yết cổ phiếu HAG.

Trên cơ sở đó, HAGL xin kiến nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh xem xét đến tình hình hiện tại của HAGL để duy trì việc niêm yết cổ phiếu bởi vì hầu hết các cổ đông đang sở hữu cổ phiếu HAG hiện nay đều mua cổ phiếu dựa trên tình hình kinh doanh hiện tại và triển vọng tương lai chứ không dựa vào các thông tin tài chính trong quá khứ cách nay 3-5 năm.

Đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc của HAGL có nhiều cải thiện so với trước đây. Cụ thể như sau: HAGL đã thanh toán được phần lớn các khoản nự vay và trái phiếu tồn đọng. Chi tiết thể hiện qua số dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu. Đồng thời cũng đã xử lý được phần lớn các khoản đầu tư không hiệu quả như thanh lý bớt các công ty con thuộc ngành nông nghiệp, các công ty con ngành thủy điện và khoáng sản; xử lý các khoản phải thu tồn đọng nhiều năm như công nợ phải thu Công ty Đầu tư Bất động sản An Phú. Các chỉ tiêu tài chính cũng được cải thiện. Hệ số thanh toán hiện hành hiện đã lớn hơn 1 (dựa theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét sáu tháng đầu năm 2021);

HAGL cũng đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh để trả nợ, cải thiện tình hình tài chính;

Kết quả hoạt động kinh doanh trên BCTC đã được soát xét bán niên 2021 lãi 18 tỷ đồng và ước tính cả năm 2021 đạt trên 120 tỷ đồng;

Dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của HAGL với doanh thu thuần đạt 4.820 tỳ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng.

Đồng thời, HAGL cũng có định hướng năm 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường các biện pháp tái cơ cấu tài chính, phấn đấu giảm số dư nợ phải trả ngân hàng xuống còn 5.000 tỷ đồng;

Đẩy mạnh triền khai chiến lược kinh doanh tập trung vào hai ngành hàng chủ yếu là chuối và chăn nuôi heo, dựa trên các yếu tố sau: Công ty cố lợi thế cạnh tranh đối với hai ngành này như: quỹ đất rộng lớn ở xa khu dân cư, khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp, khoảng cách địa lý đến cảng biển và thị trường tiêu thụ gần hơn so với các công ty cạnh tranh;

Sản phẩm chuối và thịt heo là hai loại thực phẩm cơ bản và thiết yếu đối với cuộc sống, nhu cầu cao, thị trường rộng lớn điển hlnh là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...; và chuối loại thải từ ngành trồng trọt (khoảng 200.000 tấn/năm) là nguồn nguyên liệu giàu dinh dưỡng làm thức ăn chăn nuôi heo, giúp hạ giá thành sản phẩm, tăng chất lượng thịt heo, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Vì vậy, HAGL kiến nghị ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh cho phép HAGL áp dụng điều kiện thử thách là nếu kết quả kinh doanh bán niên và cả năm 2022 không có lãi thì hãy xem xét huỷ niêm yết.

Trước đó, HOSE đã chuyển cổ phiếu HAG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 28/04/2021 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -1.255,66 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020 là -6.301,66 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2018 và năm 2019 dẫn tới Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019 là -4.766,21 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020/thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Tiết b Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 23 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định sổ 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018.

Ngoài ra, cổ phiếu HAG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiêu của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận) kể từ ngày 28/04/2021.

Sau đó, cổ phiếu HAG được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát, kể từ ngày 4/5/2021.