14:37 20/04/2022

Hàng ngàn kiều bào là chủ doanh nghiệp sẽ tham dự diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022

Châu Anh -

Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia 2022 là nơi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu cho sản phẩm, lan tỏa những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mình tới cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành triển khai nhằm mục tiêu xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 20/4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam. 

Hướng tới kỷ niệm ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp triển khai Chương trình Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2022 từ ngày 18 đến ngày 24/4/2022.

Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 sẽ có nhiều hoạt động bao gồm:

Lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2022 và Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam 2022 theo hình thức hybrid (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) tại Hà Nội vào ngày 20/4/2022. 

Tham dự diễn đàn Thương hiệu quốc gia 2022 có các chuyên gia quốc tế hàng đầu về thương hiệu sản phẩm – doanh nghiệp, đặc biệt diễn đàn có sự tham dự trực tuyến của hàng ngàn kiều bào là chủ doanh nghiệp ở nước ngoài, nhân sĩ, trí thức ở nước ngoài, thu hút sự tham gia của đông đảo các đại biểu từ các cơ quan quản lý, các tổ chức xúc tiến thương mại, các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp quan tâm tới lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu. 

Bên cạnh đó, Triển lãm sản phẩm Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại Hà Nội trưng bày sản phẩm bên lề Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022, được tổ chức vào 13:30 - 17:00 ngày 20/04/2022, tại Khách sạn Pan Pacific Hà Nội - Số 1 Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội.

Triển lãm trưng bày sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam và ảnh thành tựu về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Các hoạt động trên được tổ chức nhằm tăng cường nhận thức của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong khi đó, diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022 là địa chỉ giúp các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu cho sản phẩm của mình, lan tỏa những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mình tới cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.