07:00 06/06/2022

Hơn 45.444 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Phúc Minh -

Tính đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai giảm đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội và chi hỗ trợ từ nguồn quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng kinh phí trên 45.444 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Các chính sách hỗ trợ góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Ảnh - Bảo hiểm xã hội Quảng Nam.
Các chính sách hỗ trợ góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Ảnh - Bảo hiểm xã hội Quảng Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong hai năm 2020, 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, để triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất các gói hỗ trợ đến tay người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan này đã tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có, đẩy nhanh tiến độ giải ngân; rút gọn tối đa các công đoạn, thủ tục và thời gian chi trả.

Kết quả, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai giảm đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội và chi hỗ trợ từ nguồn quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng kinh phí trên 45.444 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Cụ thể, đối với Nghị quyết số 42/NQ-CP (gói 62.000 tỷ đồng), Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 1.847 đơn vị, doanh nghiệp (cho 192.503 lao động) với số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là trên 786,8 tỷ đồng.

Đối với Nghị quyết số 68/NQ-CP (gói 26.000 tỷ đồng), tính đến ngày 15/5/2022, toàn ngành đã thực hiện điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho trên 375,3 nghìn đơn vị, tương ứng gần 11,1 triệu lao động với số tiền khoảng 4.322 tỷ đồng; đã giải quyết cho 2.760 đơn vị (với 374.126 lao động) tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 1.913 tỷ đồng.

Đồng thời, tính đến ngày 27/5/2022 đã tiếp nhận Quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo nâng cao bồi dưỡng kỹ năng để duy trì việc làm cho 5.038 người lao động của 36 đơn vị tương ứng với số tiền là 23,5 tỷ đồng.

Đối với Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ (gói hỗ trợ trên 30.000 tỷ đồng từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp), chỉ sau 5 ngày, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc thông báo điều chỉnh mức đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 363,6 nghìn đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 9,676 triệu lao động với số tiền khoảng 7.595 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2021 toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân đã chi trả chế độ hỗ trợ từ nguồn kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho gần 12,968 triệu lao động với số tiền gần 30.804 tỷ đồng.

Để đạt được những kết quả nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đa dạng hình thức tiếp nhận hồ sơ (không phụ thuộc vào địa giới hành chính) cũng như việc cắt giảm tối đa thời gian giải quyết hồ sơ xuống còn không quá 1 ngày làm việc… để chính sách hỗ trợ đến được với người lao động, người sử dụng lao động một cách sớm nhất, hiệu quả nhất.

Việc triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho người lao động, giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện để phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất.