21:26 12/05/2022

IPA đăng ký mua 4,2 triệu và muốn trở thành cổ đông lớn của PTI

Hà Anh -

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/5 đến ngày 10/6/2022, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện IPA chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nàp của PTI.

Sơ đồ giá cổ phiếu PTI thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu PTI thời gian qua.

CTCP Tập đoàn đầu tư IPA (mã IPA-HNX) vừa công bố đăng ký mua 4.200.000 CP PTI của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/5 đến ngày 10/6/2022, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện IPA chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nàp của PTI.

Trên thị trường, cổ phiếu duy trì mức giá 69.000 đồng/CP từ cuối tháng 4 đến nay. Tạm tính với mức thị giá này, IPA sẽ phải chi khoảng 289,8 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu PTI như đã đăng ký.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 1/2022, Bảo hiểm Bưu điện ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.305 tỷ đồng, tăng 12,11% so với cùng kỳ năm ngoái (1.164 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế lại giảm 43,74%, từ 68 tỷ còn 38,26 tỷ đồng. PTI cho biết lợi nhuận giảm so với cùng kỳ là do lợi nhuận của công ty mẹ là Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện giảm so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận trên BCTC hợp nhất của PTI giảm.

Năm 2022, PTI dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm dự kiến 6.350 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm trước (5.944 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng, giảm 20,5% so với kết quả năm 2021 (262,247 tỷ đồng) và dự kiến không chia cổ tức.

Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm Bưu điện mới chỉ hoàn thành 18,4% mục tiêu lợi nhuận năm.

Năm 2021, ĐHCĐ đã thông qua phương án chia cổ tức 10%, tuy nhiên, theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, đại hội vừa qua của PTI cũng thông qua nội dung không chia cổ tức năm 2021 để thực hiện kế hoạch tăng vốn.

Còn về PTI, HĐQT IPA sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 29/6 tới và thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Năng lượng Bắc Hà của các công ty con/hoặc các tổ chức/cá nhân khác để sau khi nhận chuyển nhượng thì IPA sẽ trở thành công ty mẹ của CTCP Năng lượng Bắc Hà.