14:17 23/02/2022

Không đăng ký chào mua công khai, cổ đông lớn của KDM bị phạt tiền

Hà Anh

Bà Huyền buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP...

Sơ đồ giá cổ phiếu KDM thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu KDM thời gian qua.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Mai Lệ Huyền (Hà Nội) với số tiền tổng cộng là 115 triệu đồng.

Theo đó, bà Huyền bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do bà Huyền không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả là bà Huyền buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP; Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, ngày 26/02/2021, bà Mai Lệ Huyền mua 225.100 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (mã KDM-HNX), dẫn đến sở hữu vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết (tăng từ 32,11% lên 35,28%) nhưng không đăng ký chào mua công khai với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước).

Đồng thời, bà Huyền bị phạt tiếp 15 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, khoản 1 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do bà Huyền công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể: ngày 09/3/2021, bà Mai Lệ Huyền bán 33.200 cổ phiếu KDM dẫn đến thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KDM, giảm từ ngưỡng 35% xuống ngưỡng 34% nhưng đến ngày 29/4/2021, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của bà Mai Lệ Huyền.

Kết thúc quý 4/2021, công ty không có ghi nhận doanh thu và lỗ trước thuế là hơn 94 triệu đồng và lỗ sau thuế gần 8,5 triệu. Luỹ kế cả năm doanh thu đạt hơn 21 tỷ và lãi sau thuế đạt hơn 870 triệu đồng.