19:04 18/10/2022

Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung đánh giá việc tái cơ cấu thị trường tài chính trong năm 2023

Hoàng Lan

Thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trong kế hoạch kiểm toán năm 2023 gửi tới Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước cho biết sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 của Ngân hàng nhà nước và một số ngân hàng, tổng công ty tài chính, bảo hiểm để đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ. Danh sách bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; Tập đoàn Bảo Việt.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, hoạt động kiểm toán này nhằm đánh giá việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, trọng tâm là cải thiện và nâng cao năng lực tài chính; xử lý nợ xấu; việc thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí; vay không có tài sản bảo đảm để trả lương cho người lao động

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 26 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm như: Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1; các dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng khu vực miền núi phía Bắc, khu vực Đồng bằng sông Hồng, khu vực miền Trung và Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; các dự án đường ven biển Việt Nam; các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; các dự án xây dựng bệnh viện. 

 

Dự kiến, Kế hoạch Kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước bao gồm 139 nhiệm vụ kiểm toán, giảm 39 nhiệm vụ so với kế hoạch kiểm toán năm 2022.

Kiểm toán các chuyên đề liên quan đến Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 01/NQ-CP nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện các chính sách của nhà nước trong phục hồi và phát triển kinh tế.

Kiểm toán 03 Chương trình Mục tiêu Quốc gia về: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 để phục vụ hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2023 đối với chủ đề việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022” để đánh giá các tồn tại, hạn chế, bất cập, tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực đối với kinh phí chi cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022.

Chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020-2022” nhằm đánh giá hạn chế, bất cập trong quản lý, sử dụng các quỹ ngoài ngân sách. Từ đó, đưa ra các kiến nghị chấn chỉnh kịp thời, phù hợp để phát huy hiệu quả hoạt động của các quỹ, phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và các địa phương giai đoạn 2020-2022” nhằm đánh giá công tác quản lý, sử dụng đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của Quỹ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lĩnh vực quốc phòng dự kiến thực hiện 13 cuộc kiểm toán, gồm: kiểm toán 08 đơn vị dự toán; 01 doanh nghiệp quốc phòng, 01 bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng, 02 dự án đầu tư và 01 chuyên đề.

Lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng dự kiến thực hiện 05 cuộc kiểm toán gồm: các đơn vị dự toán cấp II, III trực thuộc Bộ Công an; 25 công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 18 tỉnh ủy, thành ủy; 01 cuộc kiểm toán chuyên đề và 01 cuộc kiểm toán dự án đầu tư.

Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán việc sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước tại hàng chục bộ/ngành trung ương và các tỉnh/thành phố.