12:51 14/02/2022

Mở rộng quy mô, tăng hơn 2.500 tỷ vốn đầu tư 2 bến cảng container tại Hải Phòng

Anh Tú -

Bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng được điều chỉnh tăng chiều dài tuyến bến để nâng cỡ tàu khai thác, với quy mô sử dụng đất trên 58ha. Vốn đầu tư thực hiện dự án cũng tăng 2.500 tỷ đồng so với trước đây...

Sản lượng hàng hóa thông qua hai bến khởi động số 1, 2 Khu bến Lạch Huyện tăng trưởng mạnh mẽ hàng năm.
Sản lượng hàng hóa thông qua hai bến khởi động số 1, 2 Khu bến Lạch Huyện tăng trưởng mạnh mẽ hàng năm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 186 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 5, số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng, được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 4/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, thứ nhất, đầu tư xây dựng 2 bến có chiều dài 900 m (mỗi bến dài 450m), tăng 75m để tiếp nhận cỡ tàu container đến 12.000 Teus hoặc đến 18.000 Teus phù hợp với điều kiện tiếp nhận của kết cấu hạ tầng liên quan và đáp ứng các yêu cầu về an toàn.

Đồng thời, xây dựng 1 bến sà lan có chiều rộng 100m, tiếp nhận tàu, sức chở 160 Teus, công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu, khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện. Quy mô sử dụng đất khoảng 58,4042 ha, chưa bao gồm khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng.

Trước đó, quy mô đầu tư tại Quyết định số 299 có phần khiêm tốn hơn, khi chỉ đầu tư xây dựng 2 bến có chiều dài 750 m (mỗi bến dài 375 m) tiếp nhận cỡ tàu container đến 100.000 DWT, tương đương sức chở 8.000 Teus; 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sức chở 48 Teus... Quy mô sử dụng đất khoảng 47 ha.

Đáng chú ý, thứ hai, Quyết định 186 cũng điều chỉnh vốn đầu tư thực hiện dự án do nhà đầu tư đăng ký là 8.951,185 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1, từ năm 2020-2025 là 8.339,717 tỷ đồng; giai đoạn 2, từ năm 2030 là 611,468 tỷ đồng.

 

Vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 5, số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco làm chủ đầu tư, đăng ký là 8.951,185 tỷ đồng, tăng khoảng 2.500 tỷ đồng so với trước đây. 

Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư. Quy mô vốn này, tăng khoảng 2.500 tỷ đồng so với Quyết định số 299 trước đây.

Các nội dung khác tại Quyết định số 299 được giữ nguyên.

Phó Thủ tướng giao UBND TP. Hải Phòng chịu trách nhiệm cập nhật phạm vi, ranh giới, diện tích sử dụng đất của dự án theo điều chỉnh chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định và các nội dung có liên quan theo chức năng nhiệm vụ quản lý.

Đồng thời, cập nhật vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu vực đảo Cát Hải thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải để đảm bảo sự phù hợp của dự án với quy hoạch xây dựng theo quy định.

UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo nhà đầu tư hoàn thiện dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành liên quan; tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND TP. Hải Phòng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco theo đúng quy định về pháp luật đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật khác có liên quan, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các bộ, ngành liên quan, bao gồm kiểm tra, giám sát việc huy động vốn của nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án.

Với chủ đầu tư dự án, Phó Thủ tướng đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án điều chỉnh, hiệu quả đầu tư dự án và các nội dung cam kết theo quy định của pháp luật.

Hoàn thiện dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến các cơ quan liên quan tại báo cáo thẩm định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; chịu trách nhiệm huy động đầy đủ nguồn vốn, tổ chức, triển khai thực hiện, quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco chịu trách nhiệm thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Tổ chức kinh tế được thành lập phải là doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco nắm 100% vốn điều lệ và phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 52, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

Ngày 4/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 299 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco là nhà đầu tư.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng 2 bến container số 5, số 6 tại Khu bến cảng Lạch Huyện, TP. Hải Phòng nhằm từng bước xây dựng khu bến cảng container hiện đại theo quy hoạch được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của khu vực miền Bắc trực tiếp đến thị trường châu Âu, châu Mỹ, khai thác tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý để phát triển Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thúc đẩy kinh tế-xã hội TP. Hải Phòng nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung.