17:35 23/07/2021

Mua bán không báo cáo, 5 cổ đông lớn của KHA bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã có quyết định xử phạt 5 nhà đầu tư cá nhân là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Khánh Hội (mã KHA-HNX) do mua bán không báo cáo...

Sơ đồ giá cổ phiếu KHA từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu KHA từ đầu năm 2021.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã có quyết định xử phạt 5 nhà đầu tư cá nhân là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Khánh Hội (mã KHA-HNX) do mua bán không báo cáo.

Theo đó, 5 cá nhân đó là bà Đào Ngọc Bảo Phương (Tp.HCM), bà Bùi Thị Thanh Thuần (Lâm Đồng), ông Hoàng Sơn Điền (Tp.HCM), bà Nguyễn Ngọc Viễn Đông (Phú Yên), bà Lê Thị Hoài Thanh (Tp.HCM) bị phạt 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể: ngày 19/5/2020, bà Đào Ngọc Bảo Phương, bà Bùi Thị Thanh Thuần, ông Hoàng Sơn Điền, bà Nguyễn Ngọc Viễn Đông, bà Lê Thị Hoài Thanh đã thực hiện giao dịch mua cổ phiếu của KHA và trở thành cổ đông lớn (bà Đào Ngọc Bảo Phương mua 2.500.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 17,7%; bà Bùi Thị Thanh Thuần mua 2.340.745 cổ phiếu, sở hữu 16,58%; ông Hoàng Sơn Điền mua 1.800.000 cổ phiếu, sở hữu 12,75%; bà Nguyễn Ngọc Viễn Đông mua 1.500.000 cổ phiếu, sở hữu 10,62%; bà Lê Thị Hoài Thanh mua 1.559.396, sở hữu 11,04%).

Tuy nhiên, đến ngày 15/6/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu các ông/bà nêu trên.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, KHA báo lãi gần 47 tỷ đồng, tăng 84,3% so với cùng kỳ. Theo KHA cho biết, lợi nhuận của công ty tăng mạnh là do chi phí tài chính năm 2020 giảm 132% so với cùng kỳ là do công ty được hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn và chi phí lãi vay năm 2020 giảm 81% so với cùng kỳ do không có khoản đầu tư tài chính mới. Ngoài ra, thu nhập khác giảm và chi phí khác cũng giảm mạnh so với cùng kỳ và công ty được giảm 30% thuế TNDN.

Trước đó, ông Nguyễn Đăng Hiếu – người có liên quan của ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 – Công ty cổ phần (mã G36-UpCoM) bị phạt tiền 25 triệu đồng do đã bán 31.000 cổ phiếu G36 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Còn Công ty cổ phần An Trường An (mã ATG-UpCoM) bị phạt 70 triệu đồng do công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: An Trường An công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) đối với các tài liệu sau: Báo cáo quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2020, Thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Bên cạnh đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với các tài liệu sau: BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, Thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.