19:06 30/04/2021

Mua bán không báo cáo, nhiều cá nhân, tổ chức bị phạt tiền

Hà Anh -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một loạt cá nhân...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Xuân Giáo (Hà Nội); Samarang Asian Prosperity (Luxembourg); ông Võ Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings (mã DC4); bà Nguyễn Thị Phương Nga là người liên quan đến bà Nguyễn Phương Thảo – kế toán trưởng của CTCP Dầu thực vật Tường An (mã TAC) với mỗi cá nhân và tổ chức là 25 triệu đồng.

Theo đó, ông Trịnh Xuân Giáo, bị phạt 25 triệu do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể: ngày 08/12/2020, ông Trịnh Xuân Giáo đã mua 31.890 cổ phiếu EVE của Công ty cổ phần Everpia làm tăng khối lượng (tỷ lệ) sở hữu từ 1.872.650 cổ phiếu EVE (4,92%) lên 1.904.540 cổ phiếu EVE (5,01%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Everpia. Tuy nhiên, đến ngày 27/01/2021, HOSE mới nhận được báo cáo khi trở thành cổ đông lớn của ông Trịnh Xuân Giáo.

- Samarang Asian Prosperity bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể, Ngày 17/12/2020, Samarang Asian Prosperity, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) bán 172.870 cổ phiếu HAH làm giảm khối lượng (tỷ lệ) sở hữu từ 4.773.832 cổ phiếu (10,07%) xuống 4.600.962 cổ phiếu (9,71%) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua ngưỡng 1% (từ ngưỡng 10% xuống ngưỡng 9%).

Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2020, HOSE mới nhận được báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% của Samarang Asian Prosperity.

- Ông Võ Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings (mã DC4-HOSE) bị phạt 25 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ông Võ Trung Kiên đã bán 30.000 cổ phiếu DC4 vào ngày 10/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

- Bà Nguyễn Thị Phương Nga là người liên quan đến bà Nguyễn Phương Thảo – kế toán trưởng của CTCP Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) bị phạt 25 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ngày 01/10/2019, bà Nguyễn Thị Phương Nga đã thực hiện bán 43.000 cổ phiếu TAC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.