11:00 15/09/2022

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2022 là bao nhiêu?

Phúc Minh

Từ ngày 1/1/2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng; tối đa là: 6.556.000 đồng/tháng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách bảo hiểm mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình.

Về mức đóng, theo Khoản 2, Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% mức thu nhập tháng. Trong đó, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu bằng mức chuẩn hộ nghèo đối với khu vực nông thôn (mức chuẩn hộ nghèo hiện hành là 1.500.000 đồng/người/tháng) và tối đa bằng 20 lần lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng).

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000 đồng); mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối đa là: 6.556.000 đồng/tháng (22% x 29.800.000 đồng).

Mức đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng. Nguồn - Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
Mức đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng. Nguồn - Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Với mức tham gia chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, khi đủ điều kiện theo quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhận lương hưu hằng tháng; được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian nhận lương hưu…

Về chế độ hưu trí, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi: Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 1/1/2022 là nam đủ 60 tuổi 6 tháng, sau đó, mỗi năm tăng thêm 3 tháng, tuổi nghỉ hưu với lao động nam sẽ đạt 62 tuổi vào năm 2028; nữ đủ 55 tuổi 8 tháng, sau đó, mỗi năm tăng thêm 4 tháng, tuổi nghỉ hưu với lao động nữ sẽ đạt 60 tuổi vào năm 2035.

Trường hợp, đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu (tối đa 10 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Mức hưởng lương hưu hằng tháng bằng Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội: Lao động nam là 20 năm; lao động nữ là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách Nhà nước và quỹ Bảo hiểm xã hội.

Về bảo hiểm xã hội một lần, người tham gia có yêu cầu cũng được hưởng nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội; ra nước ngoài để định cư; bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế; sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Mức hưởng tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được: 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp, thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm, mức hưởng bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không bao gồm số tiền Nhà nước đã hỗ trợ đóng bảo hiểm xẫ hội tự nguyện, trừ trường hợp là người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế.

Về chế độ tử tuất, trường hợp người tham gia có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên hoặc người đang hưởng lương hưu khi chết, người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở; trợ cấp tuất một lần.

Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu, với mức quyền lợi hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh là 95%.