15:04 18/07/2021

Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng mạnh

Thuỷ Tiên

Tuần qua nhóm cổ phiếu bất động sản có nhiều mã tăng mạnh như HCD, PHC, TEG, HDG và đều lọt nhóm tăng mạnh nhất sàn HOSE...

Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng mạnh - Ảnh 1
Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng mạnh - Ảnh 2
Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng mạnh - Ảnh 3
Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng mạnh - Ảnh 4
Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng mạnh - Ảnh 5
Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng mạnh - Ảnh 6
Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng mạnh - Ảnh 7
Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng mạnh - Ảnh 8
Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng mạnh - Ảnh 9