07:19 26/03/2023

Nữ doanh nhân Việt Nam họp bàn tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh

Song Hoàng -

Bên cạnh vai trò chung là sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững, chống biến đổi khí hậu, giảm rác thải, carbon..., Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam còn tiên phong thực thi các trách nhiệm xã hội liên quan đến giải quyết công bằng giới tại nơi làm việc của những doanh nghiệp do nữ lãnh đạo...

Hội thảo “Nữ doanh nhân Việt Nam và Chiến lược Tăng trưởng Xanh”
Hội thảo “Nữ doanh nhân Việt Nam và Chiến lược Tăng trưởng Xanh”

Hội thảo “Nữ doanh nhân Việt Nam và Chiến lược Tăng trưởng Xanh” diễn ra ngày 25-03 đã chia sẻ và cập nhật sâu xu thế phát triển bền vững với tích hợp EGS (Integrated ESG) của các doanh nghiệp trên thế giới. Đây là một phần trong chương trình “Nữ Doanh nhân Việt Nam cam kết hành động để phát triển kinh doanh Bền vững” được Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam phát động từ năm 2022.

Cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang là một lực lượng quan trọng trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Hiện nay, rất nhiều doanh nhân nữ đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, sản xuất ra các sản phẩm, dịch vụ xanh, sạch, chất lượng, tạo ra các xu hướng về tiêu dùng; xây dựng môi trường làm việc hài hòa, bình đẳng; thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc.

"Bên cạnh vai trò chung của các doanh nhân là chống biến đổi khí hậu, giảm rác thải carbon, quản trị công ty theo thông lệ tốt, nữ doanh nhân Việt Nam còn tiên phong thực thi các trách nhiệm xã hội liên quan đến giải quyết công bằng giới tại nơi làm việc của những doanh nghiệp do nữ lãnh đạo", bà Hà Thu Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đánh giá và cho biết thông qua việc tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam hướng tới mục tiêu hỗ trợ nâng cao nhận thức và hành động vì chiến lược kinh doanh bền vững gắn với tăng trưởng xanh, góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đáp ứng mục tiêu tiến bộ và cân bằng các giá trị giới.

Cũng tại hội thảo, những thông tin hữu ích về tăng trưởng kinh tế xanh cũng như giá trị xã hội đạt được thông qua hoạt động bình đẳng giới tại các quốc gia cũng được các đại sứ Singapore, New Zealand chia sẻ nhằm giúp nữ doanh nhân Việt Nam có cái nhìn đa chiều hơn. 

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam hiện có 33 hội viên lớn là các hội nữ doanh nhân trên 33 tỉnh thành phố trong cả nước. Đây cũng là tổ chức quy tụ những nữ doanh nhân hàng đầu Việt nam trên các lĩnh vực ngành nghề khác nhau.