15:59 16/05/2021

Rút tên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Quang Trung

Việc quyết định rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ra khỏi danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa 15 đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, đánh giá thận trọng các yếu tố liên quan...

Ong Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: VGP
Ong Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: VGP

Ngày 16/5, Hội đồng Bầu cử Quốc ra ban hành Nghị quyết số 687/NQ-HĐBCQG về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa 15 của TP. Hà Nội...

Việc quyết định rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa 15 đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, đánh giá thận trọng các yếu tố liên quan.

Theo nghị quyết, xét đề nghị của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội và đề nghị của Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại TP. Hà Nội.

Nghị quyết được đưa ra dựa trên căn cứ vào Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân; căn cứ Nghị quyết số 559 ngày 27/4/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về công bố danh sách chính thức ứng viên đại biểu Quốc hội Khóa 15 và Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội Khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng ban hành Nghị quyết số 688/NQ-HĐBCQG quyết nghị điều chỉnh số ứng cử viên và danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa 15 tại đơn vị bầu cử số 10, TP Hà Nội (gồm các huyện Mê Linh, Sóc Sơn). Theo đó, đơn vị bầu cử số 10 được bầu 2 đại biểu Quốc hội Khóa 15 trên tổng số lượng ứng cử viên là 3 người.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1967, quê Hà Nội, là đại biểu Quốc hội Khóa 14 của TP Hà Nội tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa 15 tại đơn vị bầu cử số 10 (gồm các huyện Sóc Sơn, Mê Linh) cùng các ứng cử viên Hoàng Văn Cường, Nguyễn Anh Trí, Phan Huy Cương.

Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, một trong những điều kiện để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội là phải có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ đại biểu.

Như vậy, tính tới thời điểm này, danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa 15 có 866 người, giảm 2 người so với danh sách được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố ngày 27/4/2021.

Theo Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh, kế thừa kinh nghiệm của các kỳ bầu cử trước, công tác nhân sự tại kỳ bầu cử này được các tổ chức phụ trách bầu cử và các cơ quan, tổ chức quan tâm thực hiện."

Đối với những trường hợp phải rút tên khỏi danh sách ứng cử viên chính thức, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã kịp thời điều chỉnh số lượng ứng cử viên bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri tại từng đơn vị bầu cử. Như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến số lượng đại biểu Quốc hội Khóa 15 đã được phân bố", bà Thanh cho biết.