22:21 03/05/2021

Sẵn sàng kịch bản ứng phó tình huống dịch bệnh xảy ra trong trường học

Thanh Xuân -

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, triển khai giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học...

Chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch trong trường học
Chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch trong trường học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh ký ban hành văn bản số 1743/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19 gửi các sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm.

Trong công văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nói trên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 541/CĐTTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Không chủ quan, lơi lỏng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương để nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhân viên, nhà giáo, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch.

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang trên đường đến trường và trên đường về nhà. Thực hiện đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe, khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp học, nhà vệ sinh theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh thực hiện nghiêm việc cài đặt và đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch trên ứng dụng (App) Antoancovid, tự đánh giá và cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống mỗi tuần hai lần.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các yêu cầu phòng, chống dịch.