18:02 15/04/2022

Sắp diễn ra Ngày hội TechFest Quảng Nam 2022

Văn Anh -

Ngày hội TechFest Quảng Nam 2022 diễn ra từ 16-19/2 sẽ hội tụ các cá nhân, tổ chức, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế để từ đó thu hút nguồn lực từ các chuyên gia, trí thức, doanh nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài…

Sản phẩm OCOP được bày bán tại siêu thị.
Sản phẩm OCOP được bày bán tại siêu thị.

Theo Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số - du lịch xanh nâng tầm sản phẩm xứ Quảng”, Ngày Hội Khởi nghiệp sáng tạo - Chuyển đổi số - Sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ 3 (TechFest Quảng Nam 2022) sẽ diễn ra tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam từ ngày 16 đến 19 tháng 6 năm 2022.

Techfest VietNam là sự kiện thường niên lớn nhất hội tụ các cá nhân, tổ chức, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.

Với mục đích nâng cao vai trò của các giải pháp đổi mới sáng tạo từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong ứng phó với đại dịch và góp phần phục hồi nền kinh tế; thu hút nguồn lực chuyên gia, trí thức, doanh nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt; thúc đẩy hình thành tư duy đổi mới sáng tạo mở, giải quyết những vấn đề, thách thức đặt ra trong xã hội, bối cảnh dịch bệnh và nhu cầu từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Bà Đặng Thị Xuân Lệnh, Giám đốc Trung tâm Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam, cho biết sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, bước sang năm 2022, với mục đích đổi mới, liên kết và ứng dụng công nghệ số giới thiệu, quảng bá, trưng bày ý tưởng, dự án, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo; sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu xứ Quảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và hướng đến sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam.

Cùng với đó sẽ tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn của tỉnh; tạo lập văn hóa khởi nghiệp và khởi nghiệp từ sản phẩm bản địa; đẩy mạnh liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (Hệ sinh thái), kết nối các chủ thể; kết nối Hội đồng cố vấn khởi nghiệp, phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo thanh niên, nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên; liên kết và phát triển Mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên, góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia khởi nghiệp; thúc đẩy ứng dụng giải pháp công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh, thực hiện thành công mục tiêu chương trình chuyển đổi số của tỉnh.

Ngày hội TechFest Quảng Nam 2022, với các nội dung hoạt động chính gồm: tổ  chức  trưng bày,  giới  thiệu  sản  phẩm  khởi  nghiệp,  sản phẩm OCOP và  sản  phẩm công nghiệp nông thôn tiêu  biểu  tại TechFest Quảng Nam 2022 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam; tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, lồng ghép các dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thanh niên, Nông dân, Phụ nữ, học sinh, sinh viên; các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; kết nối mạng lưới khởi nghiệp khu vực miền Trung - Tây nguyên, cả nước và quốc tế.

Các nội dung hoạt động cụ thể sẽ được tổ chức như: Hội thảo "Kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tư vấn, cố vấn, nhà đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư mạo hiểm và mạng lưới Khởi nghiệp miền Trung - Tây Nguyên; Kết nối các tour du lịch để du khách có  điều  kiện tham gia và mua  sắm  tại TechFest Quảng Nam 2022; Hội thảo “Chuyển đổi số với chương trình phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản và sản phẩm OCOP"; Diễn đàn “Thanh niên Quảng Nam với khởi nghiệp sáng tạo phát triển quê hương” và tuyên dương tấm gương thanh niên khởi nghiệp xuất sắc…