13:20 03/01/2022

Sau tuần tăng nóng, TVS nhanh chóng hạ cánh

Thuỷ Tiên

Tuần trước, TVS tăng nóng tới 34,4% sau thông tin MoMo công bố hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 với trị giá 200 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài. Đến tuần này, TVS nhanh chóng hạ nhiệt với bước giảm 9,7% giá...

Sau tuần tăng nóng, TVS nhanh chóng hạ cánh - Ảnh 1
Sau tuần tăng nóng, TVS nhanh chóng hạ cánh - Ảnh 2
Sau tuần tăng nóng, TVS nhanh chóng hạ cánh - Ảnh 3
Sau tuần tăng nóng, TVS nhanh chóng hạ cánh - Ảnh 4
Sau tuần tăng nóng, TVS nhanh chóng hạ cánh - Ảnh 5
Sau tuần tăng nóng, TVS nhanh chóng hạ cánh - Ảnh 6
Sau tuần tăng nóng, TVS nhanh chóng hạ cánh - Ảnh 7
Sau tuần tăng nóng, TVS nhanh chóng hạ cánh - Ảnh 8
Sau tuần tăng nóng, TVS nhanh chóng hạ cánh - Ảnh 9