19:31 06/10/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN Exchanges

Thuỷ Tiên -

Việc trở thành thành viên của ASEAN Exchanges là một phần trong kế hoạch hội nhập quốc tế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thông tin phát đi từ Bộ Tài chính cho biết, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam vừa trở thành thành viên của Hiệp hội các Sở Giao dịch Chứng khoán khu vực ASEAN (ASEAN Exchanges) kể từ ngày 30/9/2022.

Hiệp hội các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN được thành lập dựa trên cơ sở hợp tác đa phương giữa các sở giao dịch chứng khoán từ 6 quốc gia trong khu vực ASEAN, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Singapore.

Mục tiêu của hiệp hội nhằm xúc tiến các hoạt động nghiên cứu, trao đổi, quảng bá để tăng cường sự hiện diện chung của các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN trên trường quốc tế.

Cho tới nay, đã có 34 hội nghị toàn thể các đại diện lãnh đạo cấp cao của các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN được tổ chức. Các nhóm công tác chuyên môn đã được thành lập và làm việc về các hoạt động chuyên môn như quảng bá thị trường chứng khoán ASEAN, nâng cao chất lượng quản trị công ty, phát triển bền vững.

Theo Bộ Tài chính, tham gia ASEAN Exchanges, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có cơ hội chia sẻ trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý thị trường chứng khoán, thể chế hóa hợp tác khu vực, thúc đẩy hội nhập các thị trường chứng khoán của khu vực ASEAN.

Được biết, ASEAN Exchanges là tổ chức quốc tế thứ 3 mà Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tham gia làm thành viên trong năm 2022, sau Liên đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán Châu Á và Châu Đại Dương (AOSEF) và Diễn đàn thị trường Trái phiếu ASEAN+3 (ABMF). Đây là một phần trong kế hoạch hội nhập quốc tế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.