07:18 03/07/2022

TDH được giảm 45 tỷ đồng tiền bị cưỡng chế thuế về 79,88 tỷ đồng

Hà Anh -

Cục thuế TP. HCM quyết định thay đổi số tiền thực hiện cưỡng chế từ 124,87 tỷ đồng xuống còn 79,88 tỷ đồng, tương ứng giảm 44,99 tỷ đồng...

Biểu đồ giá cổ phiếu TDH thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu TDH thời gian qua.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) công bố tiếp tục nhận được Quyết định của Cục Thuế TP. HCM.

Theo đó, ngày 1/7/2022, Công ty nhận được Quyết định số 1568/QĐ-CT-CC ngày 24/6/2022 của Cục thuế TP. HCM về sửa đổi, bổ sung Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế số 953/QĐ-CT-CC ngày 22/4/2022 của Cục thuế TP.HCM.

Cụ thể, Cục thuế TP. HCM quyết định thay đổi số tiền thực hiện cưỡng chế từ 124,87 tỷ đồng xuống còn 79,88 tỷ đồng, tương ứng giảm 44,99 tỷ đồng.

Mặc khác, đối với số tiền lãi chậm trả phát sinh theo các Quyết định 5438/QĐ-CT, 5439/QĐ-CT, 66/QĐ-CT và 2152/QĐ-CT do chưa thống nhất được cách tính giữa các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên sau khi làm việc và trao đổi, Cục thuế TP.HCM sẽ chỉ theo dõi số tiền lãi phát sinh trên hệ thống nhưng không thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với số tiền lãi chưa thống nhất trên và đợi kết luận cuối cùng của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện từ giai đoạn 2017-2019 của Nhà Thủ Đức.

Công ty nhấn mạnh: “công ty đang tập trung toàn bộ nguồn lực tài chính để ưu tiên hoàn tất nộp đủ số tiền thực hiện cưỡng chế là 79,88 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước trong tháng 7/2022 để Cục thuế TP.HCM tháo gỡ các biện pháp cưỡng chế hóa đơn và tài khoản nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh của Công ty".

Mới đây, theo yêu cầu của HOSE, TDH đã có giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

TDH cho biết nguyên nhân cổ phiếu TDH bị đưa vào diện kiểm soát là do trong 02 năm vừa qua (năm 2020-2021) kế hoạch kinh doanh của Thuduc House ngoài việc bị ảnh hưởng do đại dịch Covid 19 còn bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng từ các vấn đề về truy thu thuế GTGT liên quan đến hoạt động xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện từ các năm trước đây (năm 2017-2019).

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty bị lỗ nguyên nhân chủ yếu do trích lập chi phí dự phòng 303.4 tỷ đồng vào BCTC năm 2020 và hạch toán chi phí thuế GTGT liên quan đến hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử với số tiền là 630,2 tỷ đồng trong BCTC năm 2021, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020, năm 2021 bị lỗ (theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020-2021) và các vấn đề liên quan đến thuế GTGT dẫn đến cổ phiếu TDH thuộc diện bị kiểm soát và hạn chế về thời gian giao dịch theo quy định của SGDCK Việt Nam.

Về biện pháp, lộ trình khắc phục, TDH cho biết kể từ khi cổ phiếu TDH thuộc diện bị kiểm soát ngày 21/10/2021, Thuduc House đã kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban điều hành, từng bước thực hiện tái cấu trúc toàn diện.

Đến nay, công ty đã nộp đầy đủ cho cơ quan nhà nước, bao gồm: nộp lại toàn bộ số tiền hoàn thuế GTGT 365.547.441.471 đồng, nộp lại số tiền thuế GTGT đã thực hiện khấu trừ 20.764.303.535 đồng, và nộp tiền thuế GTGT phát sinh 16.936.322.664 đồng.

Riêng số tiền lãi chậm nộp phát sinh. Thuduc House không chủ trương chậm nộp, đang tích cực làm việc với cơ quan nhà nước có liên quan tính toán lại chính xác số tiền lãi chậm nộp để thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định. Hiện tại các vấn đề liên quan đến thuế vẫn đang trong quá trình điều tra. Thuduc House vẫn đang chờ kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vụ việc.

Năm 2022, công ty thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 là 303,4 tỳ đồng. Hiện tại, hoạt động SXKD của Công ty đang hồi phục và theo đúng kế hoạch Đại hội dồng cổ đông đề ra, lợi nhuận sau thuế cùa cổ đông công ty mẹ quý 1/2022 đạt 59,5 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/7, giá cổ phiếu TDH tăng 5,45% lên 5.800 đồng/cổ phiếu.