17:33 01/09/2022

Thành lập Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Thanh Xuân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết số 581/NQ-UBTVQH15 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đoàn giám sát có 19 thành viên do Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám sát còn có hai đại biểu được mời tham gia là bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và bà Hà Thị Mỹ Dung, Phó tổng kiểm toán Nhà nước; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động-Thương binh và Xã hội. 

Về phạm vi giám sát: việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014-2022 trên phạm vi cả nước (từ thời điểm Nghị quyết số 88/2014/QH13 có hiệu lực thi hành).

Về đối tượng giám sát: các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Về nội dung giám sát: đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội; kiến nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.