16:41 14/10/2021

Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

Thanh Xuân -

10 ngành, nghề được đề xuất thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, mỗi ngành/nghề khoảng 400 học sinh. Thời gian thực hiện từ năm 2022 – 2028 và được miễn học phí khi tham gia mô hình này...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở”.

Theo đó, việc tổ chức sẽ triển khai thí điểm với 10 ngành, nghề gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật chế biến món ăn; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Quản trị mạng máy tính; Thiết kế đồ họa; Vẽ và thiết kế trên máy tính, Hướng dẫn viên du lịch và Diễn viên múa.

Mỗi ngành/nghề khoảng 400 học sinh. Tổng số người tham dự khoảng 4.000 người.

Mục tiêu của mô hình này là đào tạo trình độ cao đẳng với học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Để đáp ứng được, người học phải có kiến thức văn hóa phổ thông; có năng lực thực hiện được công việc của ngành nghề ở trình độ cao đẳng; giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành, nghề đào tạo; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

Theo dự thảo, cấu trúc và nội dung của mô hình được chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, thời gian đào tạo 2 năm. Nội dung đào tạo chính bao gồm phần khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo yêu cầu của chương trình và nội dung kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tương đương trình độ sơ cấp.

Giai đoạn 2, thời gian đào tạo 1 năm. Nội dung đào tạo chính bao gồm phần khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo yêu cầu của chương trình và nội dung kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tương đương trình độ trung cấp. Kết thúc giai đoạn này, người học được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.

Giai đoạn 3, thời gian đào tạo 2 năm. Nội dung đào tạo chính là toàn bộ kiến thức, kỹ năng ở trình độ cao đẳng và nội dung kiến thức văn hóa trung học phổ thông được bổ sung để hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Kết thúc giai đoạn 3, nếu đáp ứng yêu cầu, người học được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông (chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) và được tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, được xét tốt nghiệp và cấp bằng cao đẳng.

Điều kiện tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có xếp loại học lực từ trung bình khá trở lên.

Người học có thể ra khỏi chương trình ở bất cứ giai đoạn nào và đều được ghi nhận, đánh giá bằng những chứng chỉ, văn bằng tương ứng để có thể tham gia vào thị trường lao động.

Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2028. Theo đề án, người học được miễn học phí khi tham gia mô hình này.

Việc tổ chức đào tạo thí điểm sẽ tiến hành ở một số trường cũng đang thực hiện đào tạo nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong đó, sẽ ưu tiên các trường đang đào tạo những ngành, nghề được lựa chọn thí điểm, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng.