12:53 23/02/2022

Thị giá 138.000 đồng, Thế giới di động phát 19,3 triệu cổ phiếu thưởng cho các "sếp" giá 10.000 đồng

Khánh Linh

Phiên giao dịch sáng 22/2, MWG giao dịch xung quanh vùng giá 138.000 đồng/cổ phiếu. Tức là thị giá hiện tại gấp gần 14 lần so với giá cổ phiếu ESOP mà MWG sắp tới sẽ phát cho cán bộ chủ chốt...

Công ty CP Thế giới Di động vừa có nghị quyết thông qua phương án phát hành 19,2 triệu cổ phiếu trong đó có 1,39 triệu cổ phiếu phát hành cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và công ty con dựa vào kết quả kinh doanh năm 2020 và 17,8 triệu cổ phiếu phát hành cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và công ty con dựa vào kết quả kinh doanh năm 2021.

Tỷ lệ phát hành tương ứng 2,696% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành cổ phiếu ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu bằng 1/14 lần thị giá của MWG trên thị trường. Phiên giao dịch sáng 22/2, MWG giao dịch xung quanh vùng giá 138.000 đồng/cổ phiếu. Tức là thị giá hiện tại gấp gần 14 lần so với giá cổ phiếu ESOP mà MWG phát cho cán bộ chủ chốt.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Và thời gian thực hiện ngay sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong tháng 3-4 năm 2022.

Diễn biến giá cổ phiếu MWG.
Diễn biến giá cổ phiếu MWG.

Về kết quả kinh doanh, tính chung cả năm 2021, doanh thu thuần MWG đạt 122.958 tỷ đồng, tương đương hơn 5,3 tỷ USD, tăng 13% so với năm trước. Doanh thu online đạt 14.370 tỷ đồng, tăng 53%. Điên máy Xanh đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu MWG với 51%, kế đến là Thế giới di động với 25,7% và sau đó là Bách hóa Xanh với 22,9%). Lãi sau thuế của MWG gần 4.899 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước, hoàn thành mục tiêu đề ra cho năm 2021.

Bước sang năm 2022, MWG đặt kế hoạch doanh thu 140.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng, tăng lần lượt là 14% và 30% so với kết quả thực hiện năm 2021.