19:17 03/11/2021

Thu ngân sách ngành Hải quan đạt gần 315.000 tỷ, về đích trước 2 tháng

Trâm Anh

Lũy kế 10 tháng, thu ngân sách ngành Hải quan đạt 314.845 tỷ đồng, tương đương 99,95% dự toán, đạt 95,1% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 25,24% so với cùng kỳ năm trước...

Ngành Hải quan nỗ lực tối đa để thu ngân sách vượt dự toán.
Ngành Hải quan nỗ lực tối đa để thu ngân sách vượt dự toán.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 10 đạt 28.089 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, thu ngân sách ngành Hải quan đạt 314.845 tỷ đồng, tương đương 99,95% dự toán, đạt 95,1% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 25,24% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng tháng 10/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 0,4% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,3 tỷ USD, tăng 1%, tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước.

 
Xuất nhập khẩu giữ vững đà tăng trưởng tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh nền kinh tế với tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá lũy kế 10 tháng đạt 537,32 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 267,93 tỷ USD, tăng 16,6% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 269,38 tỷ USD, tăng 28,2%. Như vậy, Việt Nam vẫn nhập siêu 1,45 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 19,63 tỷ USD của 10 tháng năm trước.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 10/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 37,8 tỷ USD, giảm nhẹ 1% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu ước 20,2 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước; nhập khẩu là 17,6 tỷ USD, giảm 4,1%.

“Lũy kế trong 10 tháng năm 2021, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 373,65 tỷ USD, chiếm 70% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 25,3 % so với cùng kỳ năm trước”, Tổng cục Hải quan cho hay. 

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này ước đạt 196,77 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước 176,88 tỷ USD, tăng 31,3%.

Cũng trong tháng 10, Tổng cục Hải quan chủ động phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan như các bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn bản.

Cụ thể, Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, người và phương tiện vận tải theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Trong công tác cải cách hành chính, Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông báo số 589/TB-BTC ngày 23/8/2021 của Bộ Tài chính về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Đồng thời, hoàn thành việc chấm điểm, xếp hạng và công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị khắc phục các tiêu chí thành phần bị trừ điểm của Chỉ số cải cách hành chính năm 2020…