20:44 28/12/2021

Thủ tướng: Chung sức tạo bứt phá mới trong năng suất lao động để phát triển nhanh và bền vững

Tiến Dũng

Thủ tướng để bắt kịp với nhịp sống hội nhập sâu rộng và công nghệ, trí thức biến đổi rất nhanh, mỗi chúng ta trong công việc hằng ngày phải không ngừng sáng tạo, dám thay đổi, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP

Sáng ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ tuyên dương 7 tập thể và 128 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lao động tại Việt Nam (1/5/1946-1/5/2021) nhằm phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong công nhân lao động. Sau gần 3 tháng phát động, Chương trình đã nhận được hơn 250 nghìn sáng kiến trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại câu nói lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân tộc”.

"Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn nâng niu, coi trọng sáng kiến, kinh nghiệm của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là sáng kiến, kinh nghiệm từ những người lao động", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát trong 2 năm qua đã tác động sâu rộng, gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn đã đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền các cấp; chia sẻ với doanh nghiệp, làm tốt công tác phòng chống dịch; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Đặc biệt, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động và triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trong cả nước.

DÁM NGHĨ, DÁM THAY ĐỔI, DÁM LÀM VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, DÂN TỘC

“Có nhiều sáng kiến làm lợi hàng trăm tỷ đồng và cũng có rất nhiều sáng kiến bình dị, gần gũi nhưng rất thiết thực, hiệu quả, góp phần xử lý những bất cập hằng ngày trong sản xuất, công tác, lao động, chiến đấu. Đó là những gương mặt tiêu biểu như Võ Thị Hồng Phương, Phạm Thành Công, Phạm Văn Thiều, Dương Văn Hùng, Lê Thị Hòa... được tuyên dương hôm nay. Dù lớn hay nhỏ, mỗi sáng kiến đó, ý tưởng đó, kinh nghiệm đó đều là tấm lòng, sự tâm huyết với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và đất nước; là kết quả của sự tìm tòi, trăn trở, lao động hăng say của đoàn viên, người lao động trên toàn quốc”, Thủ tướng phát biểu.

Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” có sức lan tỏa mạnh trong tổ chức Công đoàn và toàn xã hội, góp phần tạo ra động lực và sức mạnh để hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Chương trình đã tạo được phong trào thi đua lao động hăng say, sáng tạo rộng khắp, qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình, trong đó có những điển hình xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh ngày hôm nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP

“Đây là những những điển hình sáng tạo, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ người lao động Việt Nam thời kỳ đổi mới, càng trong những hoàn cảnh khó khăn càng được phát huy mạnh mẽ, càng khó khăn càng đoàn kết, càng khó khăn càng sáng tạo của người Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp đã đặt ra mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Để thực hiện được mục tiêu lớn lao này, một trong những định hướng lớn mà Đảng và Nhà nước ta xác định là: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”; “Tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”.

Theo Thủ tướng, nhiệm vụ này đòi hỏi các cấp, các ngành, mọi người dân Việt Nam dù trong hay ngoài nước, từ trẻ đến già, từ đồng bằng đến miền núi, cùng chung tay góp công, góp sức, trong đó lực lượng đoàn viên Công đoàn, người lao động có vai trò rất quan trọng, là lực lượng tiên phong, nòng cốt, không ngừng phát huy tiềm năng, trí tuệ của mình, nỗ lực lao động sáng tạo, đề xuất được các sáng kiến, đúc rút những kinh nghiệm quý, bài học hay phục vụ sản xuất, công tác, lao động, chiến đấu.

"Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, khoa học công nghệ, tri thức con người không ngừng phát triển, biến đổi rất nhanh. Để bắt kịp với nhịp sống đó, đòi hỏi mỗi chúng ta trong công việc hằng ngày phải không ngừng sáng tạo, dám thay đổi, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc", Thủ tướng nhấn mạnh.

CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG TẠO BỨT PHÁ MỚI TRONG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Thủ tướng đánh giá cao việc tiếp nối thành công của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục nhân rộng mô hình, triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” từ tháng 9/2021 đến hết năm 2023.

Thủ tướng đề nghị các cấp công đoàn cần tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí để Chương trình thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ, được các đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng, tham gia và có thêm nhiều sáng kiến chất lượng, thiết thực, khả thi, áp dụng được ngay vào lao động sản xuất, mang lại nhiều lợi ích cho các cơ quan, doanh nghiệp và cho đất nước nói chung.

Thủ tướng mong muốn Chương trình sẽ tiếp nối thành công, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả, thực chất, đóng góp nhiều hơn nữa cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thủ tướng kêu gọi và bày tỏ tin tưởng rằng, sắp tới sẽ có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích, thiết thực trong công tác phòng, chống dịch, trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội để mang lại những hiệu quả cao hơn, nhiều hơn cho đất nước chúng ta.

Các cá nhân được Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao “Bằng Lao động sáng tạo” - Ảnh: VGP
Các cá nhân được Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao “Bằng Lao động sáng tạo” - Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan và chính quyền các cấp tăng cường phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động Công đoàn, nhất là hoạt động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động, cùng chung sức, đồng lòng tạo nên bứt phá mới trong năng suất lao động để đưa Việt Nam vượt lên, phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền và Công đoàn các cấp tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng ngày càng nhiều hơn nữa các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, các tấm gương tiêu biểu để kịp thời khuyến khích, động viên, hỗ trợ, tôn vinh những tấm gương tốt trong phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo nên sức mạnh của đất nước, sức mạnh của toàn dân tộc chúng ta.

Đặc biệt, Người đứng đầu Chính phủ đề nghị đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 của Trung ương, đầu tư nhiều hơn, có chiều sâu hơn nữa cho khoa học, công nghệ và giáo dục - đào tạo xứng tầm là quốc sách hàng đầu; triển khai có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, tạo nền tảng vững chắc hơn, căn cơ hơn để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy cao nhất tiềm năng trí tuệ con người Việt Nam trong thời đại mới, thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển xanh.

“Tôi mong muốn và tin tưởng rằng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương hôm nay đã cố gắng rồi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa! Đã nỗ lực phấn đấu nhiều rồi sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa! Đã hành động quyết liệt rồi sẽ tiếp tục quyết liệt, hiệu quả nhiều hơn nữa! Đã thành công rồi sẽ thành công, thành công nhiều hơn nữa! Tiếp tục trăn trở, không ngừng vươn lên, sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là hạt nhân, là tấm gương sáng tạo, lan tỏa đến mọi người dân, mọi công nhân, mọi người lao động như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: 'Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền', Thủ tướng nhấn mạnh.