09:41 14/02/2022

Thừa Thiên Huế lập 4 tổ “đặc nhiệm” hỗ trợ doanh nghiệp

Khởi Anh

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký quyết định thành lập 4 tổ công tác liên ngành đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ các dự án, là cầu nối hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục liên quan nhằm thúc đẩy, thu hút đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế nắm giữ nhiều lợi thế để thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách
Thừa Thiên Huế nắm giữ nhiều lợi thế để thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Theo đó, tổ công tác số 1 do ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế trực tiếp làm tổ trưởng, tổ phó là giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh… Tùy theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác, tổ trưởng sẽ quyết định mời thêm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham gia. Các tổ công tác số 2, 3 và 4 do các phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Các tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh theo danh mục các dự án.

 

Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 47 dự án với tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, trong đó chấp thuận 32 nhà đầu tư thực hiện dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng hơn 14.500 tỷ đồng và điều chỉnh 29 dự án. 

Ngoài ra tổ công tác rà soát và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, điều phối với các sở, ngành, địa phương để giúp đỡ, giải quyết các khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân đầu tư công; Nghiên cứu cơ chế, chính sách theo quy định pháp luật, đề xuất gải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư; Đề xuất giải pháp nhằm tiếp cận và thu hút nhà đầu tư có tiềm lực vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm của tỉnh.

Với việc thành lập các tổ công tác, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn đẩy nhanh tiến độ các dự án, là cầu nối hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục liên quan nhằm thúc đẩy, thu hút đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế.

Được biết, trong năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành chấp thuận chủ trương đầu tư cho 47 dự án với tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, trong đó chấp thuận 32 nhà đầu tư thực hiện dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng hơn 14.500 tỷ đồng và điều chỉnh 29 dự án. 

Năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,5 - 7,5%. Đây là mục tiêu cao trong tình hình hiện nay, đòi hỏi phải có hệ thống giải pháp đồng bộ, sự nỗ lực, quyết tâm cao của tất cả các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, tạo đà cho Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.