16:00 12/10/2022

Tuổi 19 rực rỡ của Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam

Gần hai thập kỷ trôi qua kể từ năm 2003, “Thương hiệu Mạnh Việt Nam” đã bình xét, công bố và vinh danh hàng ngàn thương hiệu. Thương hiệu mạnh Việt Nam đã luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước...

Gần hai thập kỷ trôi qua kể từ năm 2003, sáng kiến tạo dựng và phát triển một cộng đồng doanh nghiệp “Thương hiệu Mạnh Việt Nam” đã được Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) - VnEconomy – Vietnam Economic Times khởi xướng và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước.

Hàng nghìn thương hiệu doanh nghiệp đã được bình xét, công bố và vinh danh trong suốt gần 20 năm tổ chức chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam (2003-2020).

Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2020-2021 (lần thứ 19) sẽ tôn vinh những nỗ lực, bản lĩnh kiên cường, bền bỉ của doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua thách thức của đại dịch Covid-19.

Tôn vinh những sáng tạo không ngừng của doanh nghiệp, chủ động thích ứng, chuyển đổi số mạnh mẽ, phục hồi nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, đảm bảo tốt chính sách lao động việc làm, tích cực đóng góp trách nhiệm xã hội, cộng đồng.

Với chủ đề “Kiến tạo và Phát triển thương hiệu Việt Nam Xanh”, Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2022 đã khảo sát, bình xét, công bố và vinh danh các thương hiệu doanh nghiệp có những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Với chủ đề “Kiến tạo và Phát triển Thương hiệu Việt Nam Xanh”, các tiêu chí bình xét năm 2022 tập trung vào các chiến lược, chương trình hành động và kết quả hoạt động của doanh nghiệt đạt được thể hiện rõ quá trình: chuyển đổi số; chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng năng lượng sạch; phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh chia sẻ, nhân văn và bao trùm; Bảo vệ thương hiệu và trú trọng phát huy chính sách hướng tới người lao động và cộng đồng; và các chỉ sống phục hồi tăng trưởng của doanh nghiệp sau tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Chương trình Thương hiệu Mạnh năm 2022 công bố và vinh danh các hạng mục

  • TOP 10 thương hiệu Mạnh Việt Nam
  • TOP 10 thương hiệu Xanh
  • TOP 10 thương hiệu xuất sắc
  • TOP 10 thương hiệu tăng trưởng ấn tượng
  • Và TOP 10 các ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Bất động sản, Xây dựng, Công nghiệp, Nông nghiệp, Công nghệ số và Bán lẻ.