14:05 22/07/2022

Vi phạm nhiều lỗi, DCF, HVN và Golden Gate bị phạt trên 800 triệu đồng

Hà Anh -

SSC đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (mã DCF-UPCoM); Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (mã HVN-HOSE) và Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) với số tiền là 815 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (mã DCF-UPCoM); Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (mã HVN-HOSE) và Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) với số tiền là 815 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (mã DCF-UPCoM) bị phạt tổng cộng 210 triệu đồng - trong đó, phạt 150 triệu đồng do công ty thực hiện công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

Cụ thể: trên Báo cáo tài chính năm 2021, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan là các công ty con: Công ty TNHH MTV Xây dựng Decofi Hoàng Ân và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kết cấu Thép Hưng Phú; tuy nhiên trên Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021, Mục V.1 “Danh sách về người có liên quan của Công ty”, không có thông tin về các Công ty con này theo quy định, Mục V.2 “Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty...” thể hiện nội dung “không phát sinh”.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với DCF là công ty buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP và thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: 24 giờ kể từ khi nhận được Quyết định số 482/QĐ-XPHC.

Phạt tiếp 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC hợp nhất quý III/2021 và quý IV/2021; Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán trên BCTC năm 2021; Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% giữa BCTC năm 2021 đã kiểm toán và BCTC năm 2020 đã kiểm toán).

Trong khi đó, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (mã HVN-HOSE) bị phạt tổng cộng 170 triệu đồng - trong đó, 50 triệu đồng theo quy định điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: HVN công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của SSC và trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính Quý I năm 2022, thông tin về việc thoái vốn tại Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air từ là công ty liên kết thành không còn là công ty liên kết).

Phạt tiền 100 triệu đồng do công ty không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cụ thể: nhiệm kỳ 2021-2025, Công ty có 07 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Phạt tiếp 20 triệu đồng do công ty không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty (Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán chưa thuyết minh chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc).

Cuối cùng, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cổng Vàng (số 60 Giang Văn Minh, Hà Nội) bị phạt tổng cộng 435 triệu đồng - trong đó, phạt tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định.

Phạt tiếp 85 triệu đồng do công ty mua lại cổ phiếu nhưng không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật. Cụ thể: trong năm 2021, công ty đã thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo UBCKNN theo quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty là công ty buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.