19:41 22/04/2022

Vi phạm quy định về nhận lệnh, SBS bị phạt tiền

Hà Anh -

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (mã SBS-UPCoM)..

Biểu đồ giá cổ phiếu SBS thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu SBS thời gian qua.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (mã SBS-UPCoM).

Theo đó, công ty này bị phạt 150 triệu theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Cụ thể: trong giai đoạn từ ngày 09/11/2020 đến ngày 11/6/2021, tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền.

Kết thúc quý 1/2022, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 44 tỷ, tăng nhẹ so với cùng kỳ - trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán giảm nhẹ từ 26 tỷ xuống còn 24,5 tỷ đồng; hoạt động khác lại tăng từ 16,8 tỷ lên hơn 18,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi hơn 1 tỷ đồng.

SBS cho biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Quý 1/2022 trên Báo cáo tài chính của Công ty ghi nhận lãi tăng so với Quý cùng kỳ năm ngoái là do hoạt động kinh doanh Quý 1/2022 tiếp tục chiều hướng khả quan do thị trường nhìn chung có sự phát triển tốt, các mảng kinh doanh đạt kết quả khả quan trong bối cảnh chung của thị trường, từ đó doanh thu của Công ty được duy trì ổn định so với cùng kỳ.

Đồng thời, do quản lý tốt chi phí nên chi phí hoạt động và chi phí quản lý của Công ty giảm, dẫn đến kết quả kinh doanh của Công ty tốt hon so với quý cùng kỳ năm ngoái.