14:13 15/02/2022

Xác định mốc thời gian hỗ trợ tiền ăn đối với F0, F1 thế nào?

Phúc Minh -

Người phải điều trị Covid-19 mà thời gian bắt đầu từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021 thì thời gian được hỗ trợ theo thực tế, tối đa 45 ngày đối với F0 hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tối đa 21 ngày đối với F1…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu rõ trong công văn trả lời thắc mắc của các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người điều trị Covid-19 (F0) và người thực hiện cách ly y tế (F1) theo Nghị quyết 68 (gói 26.000 tỷ đồng) của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tại Khoản 8 Mục II, Nghị quyết 68 đã nêu rõ: "Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị Covid-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa không quá 45 ngày.

Việc hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày áp dụng đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng áp dụng từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày".

Đồng thời, theo cơ quan phúc đáp, khoản 1 và 2 Điều 26 Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định: "Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người các trường hợp nhiễm Covid-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày".

Trên cơ sở các quy định trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu rõ, các văn bản dẫn chiếu đều không quy định thời điểm kết thúc điều trị, cách ly. Do vậy, nếu các đối tượng phải điều trị Covid-19 (F0), cách ly y tế (F1) mà thời gian bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021 thì thời gian được hỗ trợ theo thực tế, tối đa 45 ngày đối với F0 hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tối đa 21 ngày đối với F1.

Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong năm 2021 tổng kinh phí thực hiện gói 26.000 tỷ đồng trên toàn quốc là trên 33.505 tỷ đồng, hỗ trợ trên 28,26 triệu lượt đối tượng. 

Riêng với nhóm chính sách hỗ trợ bằng tiền, tổng kinh phí thực hiện là trên 25.751 tỷ đồng, hỗ trợ gần 15,88 triệu đối tượng. Ngân sách nhà nước đã chi 14.916 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ bằng tiền cho trên 17,88 triệu đối tượng.

Trong số này, có 702.210 đối tượng F0, F1 đã được hỗ trợ tiền ăn với tổng kinh phí gần 468,7 tỷ đồng; 52.880 trẻ em, 10 người cao tuổi và 4 người khuyết tật là đối tượng F0, F1 được hỗ trợ bổ sung với mức 1 triệu đồng/người.