11:15 29/03/2022

Xuất nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu

Huyền Vy

Trong quý 1/2022, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 88,58 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, cán cân thương mại thăng dư 809 triệu USD…

Sau 3 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu trên 800 triệu USD.
Sau 3 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu trên 800 triệu USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 3/2022, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa hồi phục mạnh mẽ với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 66,73 tỷ USD, tăng 36,8% so với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 176,35 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 12,9%; nhập khẩu tăng 15,9%.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa quý 1/2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Xuất, nhập khẩu hàng hóa quý 1/2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Cụ thể, về xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3/2022 ước đạt 34,06 tỷ USD, tăng 45,5% so với tháng trước. Khu vực kinh tế trong nước đạt 8,68 tỷ USD, tăng 50,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 25,38 tỷ USD, tăng 43,8%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3/2022 tăng 14,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 14,9%.

Tính chung quý 1/2022, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 88,58 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 23,27 tỷ USD, tăng 22%, chiếm 26,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 65,31 tỷ USD, tăng 10%, chiếm 73,7%.

Trong quý 1/2022 có 15 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 58%).

Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu quý 1/2022.Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu quý 1/2022.Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu quý 1/2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,4%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%, giảm 0,9 điểm phần trăm; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,9%, giảm 0,1 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 2,7%, tăng 0,5 điểm phần trăm.

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu quý 1/2022 phân theo nhóm hàng.Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu quý 1/2022 phân theo nhóm hàng.Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3/2022 ước đạt 32,67 tỷ USD, tăng 28,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 11,07 tỷ USD, tăng 33,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21,6 tỷ USD, tăng 26,5%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3/2022 tăng 14,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 7,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,5%.

Tính chung quý 1/2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 87,77 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 29,43 tỷ USD, tăng 13,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 58,34 tỷ USD, tăng 17,1%.

Trong quý 1/2022 có 16 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76,1% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu quý 1/2022.Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu quý 1/2022.Nguồn: Tổng cục Thống kê.

 Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu quý 1/2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,8%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 46,2%, giảm 0,2 điểm phần trăm; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 47,6%, tăng 0,3 điểm phần trăm. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,2%, giảm 0,1 điểm phần trăm.

Cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu quý 1/2022 phân theo nhóm hàng.Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu quý 1/2022 phân theo nhóm hàng.Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa quý 1/2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 25,2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 27,6 tỷ USD.

Quý 1/2022 xuất siêu sang EU ước đạt 7 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 14,3 tỷ USD, tăng 21%; nhập siêu từ Hàn Quốc 10,4 tỷ USD, tăng 39,1%; nhập siêu từ ASEAN 3,3 tỷ USD, giảm 6,6%; nhập siêu từ Nhật Bản 434 triệu USD, tăng 23,1%.

Thị trường xuất nhập khẩu hàng hoá chủ yếu quý 1/2022.Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Thị trường xuất nhập khẩu hàng hoá chủ yếu quý 1/2022.Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 2/2022 nhập siêu 1,96 tỷ USD; 2 tháng nhập siêu 581 triệu USD; tháng 3/2022 ước tính xuất siêu 1,39 tỷ USD. Tính chung quý 1/2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 809 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,76 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,16 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 6,97 tỷ USD.

 

Trong quý 1/2022, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 1,05 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ du lịch đạt 77 triệu USD (chiếm 7,3% tổng kim ngạch), tăng 75%; dịch vụ vận tải đạt 140 triệu USD (chiếm 13,4%), tăng 97,2%.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ quý 1/2022 ước đạt 5,18 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ vận tải đạt 2,6 tỷ USD (chiếm 49,4% tổng kim ngạch), tăng 11,3%; dịch vụ du lịch đạt 1,1 tỷ USD (chiếm 20,3%), tăng 16,7%.

Nhập siêu dịch vụ quý I/2022 là 4,1 tỷ USD (trong đó phí dịch vụ vận tải và bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu là 2,1 tỷ USD).