Thách thức an ninh mạng khi ngân hàng dịch chuyển từ đóng sang mở
Tài chính

Thách thức an ninh mạng khi ngân hàng dịch chuyển từ đóng sang mở

Ngân hàng mở- Open Banking là xu hướng tất yếu của hoạt động kinh doanh ngân hàng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Khi thực hiện ngân hàng mở, mở nhiều cổng kết nối, có thêm các đối tác thứ 3, mang lại nhiều tiện lợi, giá trị. Tuy nhiên đi kèm với đó có thể là các nguy cơ, mở ra nhiều cánh cửa, có nhiều phương thức cho các đối tượng tấn công thâm nhập...

Thách thức lớn trên lộ trình "mở cửa" của ngân hàng Việt Nam

Tài chính

Chứng khoán

Đầu tư

Bất động sản

Khánh Hòa mời tham gia xác định giá đất 10 dự án

Khánh Hòa mời tham gia xác định giá đất 10 dự án

Triển khai thực hiện Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện xác định giá đất cụ thể đối với 10 dự án trên địa bàn tỉnh…

Kinh tế số

Doanh nghiệp

Thế giới

Thị trường

“Phân luồng” các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng

“Phân luồng” các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng có thể phân thành luồng xanh (không có khó khăn, vướng mắc, đúng tiến độ); luồng vàng (có một số khó khăn, vướng mắc sau khi tháo gỡ sẽ chuyển sang luồng xanh; luồng đỏ là các dự án cần tập trung chỉ đạo, có biện pháp mạnh, quyết liệt…

Tech Connect

Dân sinh