10:43 30/06/2021

Bình Dương: Siết chặt phòng dịch trong các khu công nghiệp

Tỉnh Bình Dương cần thành lập 100 tổ/đoàn triển khai hướng dẫn, kiểm tra đánh giá công tác phòng, chống dịch cho các khu công nghiệp và các doanh nghiệp lớn ngoài khu công nghiệp...

Đoàn Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Công ty TCL Bình Dương.
Đoàn Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Công ty TCL Bình Dương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM vừa ký công văn về việc Đề xuất thực hiện các biện pháp bổ sung công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, dịch Covid-19 xuất hiện tại nhiều tỉnh/thành phố, trong đó có tỉnh Bình Dương. Nhiều trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh được thực hiện cách ly y tế tập trung. Trong đó có nhiều trường hợp là các ca bệnh liên quan đến các khu công nghiệp tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh lớn trong các khu công nghiệp và cộng đồng.

Để tiếp tục chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Đối với phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp, tỉnh Bình Dương cần thành lập 100 tổ/đoàn (3-4 người/đoàn) triển khai hướng dẫn, kiểm tra đánh giá công tác phòng, chống dịch cho các khu công nghiệp và các doanh nghiệp lớn ngoài khu công nghiệp.

Thành phần tổ/đoàn kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá an toàn theo Quyết định 2194 và 2787 của Bộ Y tế bao gồm: Ban Quản lý khu công nghiệp, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ban ngành liên quan và UBND cấp huyện (trừ Sở Y tế và CDC).

Trong đó, Ban Quản lý khu công nghiệp chịu trách nhiệm, làm đầu mối trình UBND tỉnh thành lập các tổ/đoàn công tác, tổ chức triển khai và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu trong vòng 5 ngày thực hiện xong hướng dẫn, đánh giá an toàn cho các doanh nghiệp và tái kiểm tra 1 tuần/lần để chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn vào ngày 21/6/2021 cho 70 cán bộ của Ban Quản lý khu công nghiệp và các sở ban ngành liên quan của tỉnh để tham gia tổ/đoàn kiểm tra.

Đề nghị thí điểm doanh nghiệp tự triển khai test nhanh Covid-19 cho công nhân và giao CDC hướng dẫn thí điểm cho các doanh nghiệp. Xem xét bắt buộc hoặc khuyến khích các doanh nghiệp tự trả chi phí mua test nhanh và xét nghiệm cho người lao động 1 lần/tuần trong thời gian có dịch.

Bộ phận Thường trực Bộ Y tế đã xây dựng phần mềm quản lý giám sát, truy vết công nhân và triển khai tại toàn tỉnh Bắc Giang hiệu quả hoặc phần mềm Atalink. Do đó, đề nghị UBND tỉnh giao Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Dương liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang để nhận phần mềm, nghiên cứu áp dụng quản lý công nhân, truy vết khi có xuất hiện ca F0 trong khu công nghiệp.

Chỉ đạo việc thành lập tổ an toàn Covid trong các doanh nghiệp. Mỗi 1 phân xưởng/tổ/bộ phận sản xuất phải có 1 tổ an toàn Covid hàng ngày đi kiểm tra giám sát thực hiện 5K trong phân xưởng. Kịp thời phát hiện các trường hợp có bất thường về sức khỏe, báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Giao Sở Công an, Sở Giao thông - Vận tải điều tiết giao thông trong giờ cao điểm (đầu giờ sáng và cuối giờ chiều) tránh xảy ra tình trạng ùn tắc tại các khu công nghiệp.

Đề nghị các doanh nghiệp xem xét việc bố trí tối thiểu 20%-50% công nhân ăn ở và làm việc tại doanh nghiệp để đảm bảo an toàn sản xuất, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất khi có ca F0 trong doanh nghiệp...