14:04 27/06/2021

Cổ phiếu VOS có phiên thứ 10 liên tiếp tăng kịch trần

Thuỷ Tiên -

VOS của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trở thành tâm điểm thị trường khi có 11 phiên liên tiếp gần nhất tăng điểm, trong đó 10 phiên tăng kịch trần...

Cổ phiếu VOS có phiên thứ 10 liên tiếp tăng kịch trần - Ảnh 1
Cổ phiếu VOS có phiên thứ 10 liên tiếp tăng kịch trần - Ảnh 2
Cổ phiếu VOS có phiên thứ 10 liên tiếp tăng kịch trần - Ảnh 3
Cổ phiếu VOS có phiên thứ 10 liên tiếp tăng kịch trần - Ảnh 4
Cổ phiếu VOS có phiên thứ 10 liên tiếp tăng kịch trần - Ảnh 5
Cổ phiếu VOS có phiên thứ 10 liên tiếp tăng kịch trần - Ảnh 6
Cổ phiếu VOS có phiên thứ 10 liên tiếp tăng kịch trần - Ảnh 7
Cổ phiếu VOS có phiên thứ 10 liên tiếp tăng kịch trần - Ảnh 8
Cổ phiếu VOS có phiên thứ 10 liên tiếp tăng kịch trần - Ảnh 9